russian english
 
Результаты за Молодежные соревнования "Снежинка"
Предварительные результаты за 2014
SINGLE-OP JUNIOR-19 Russia
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
Mults
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 R3DCX

11620 
13616 

332 
369 

332 
368 

35 
37 

UBN
 RN3DNM 

2

 RT3T

10885 
12950 

320 
359 

311 
350 

35 
37 

UBN
 RD3TTT 

3

 RA3SAE

8750 
10101 

250 
273 

250 
273 

35 
37 

UBN
  

4

 RM3M

6464 
8473 

203 
230 

202 
229 

32 
37 

UBN
 (Alexey D. Cherepanov) 

5

 RZ6HWF

5430 
6528 

183 
210 

181 
204 

30 
32 

UBN
 UB6HIF 

6

 RK3WWZ

4088 
5332 

149 
176 

146 
172 

28 
31 

UBN
 (R3W-250) 

7

 RD0W

4060 
4991 

141 
162 

140 
161 

29 
31 

UBN
 UB0WAP 

8

 RN9T

3828 
5344 

132 
167 

132 
167 

29 
32 

UBN
 RU8T 

9

 R3DCB

3381 
4150 

148 
167 

147 
166 

23 
25 

UBN
  

10

 RZ9UMA

3225 
4023 

131 
151 

129 
149 

25 
27 

UBN
  

11

 RK1A

2581 
3296 

89 
103 

89 
103 

29 
32 

UBN
 (R1A-263) 

12

 RK9AYN

2470 
3220 

95 
115 

95 
115 

26 
28 

UBN
 UB9AAM 

13

 RK3ZZH

1748 
2727 

78 
104 

76 
101 

23 
27 

UBN
  

14

 RZ6HZZ

900 
1704 

51 
72 

50 
71 

18 
24 

UBN
  

15

 R9YAE

720 
1045 

45 
55 

45 
55 

16 
19 

UBN
 RG9Y 

16

 RC6HB

120 
168 

12 
14 

12 
14 

10 
12 

UBN
  

SINGLE-OP JUNIOR-25 Russia
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
Mults
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 RW3E

5642 
6336 

188 
204 

182 
198 

31 
32 

UBN
 R3EQ 

2

 UB9WFE

576 
1034 

32 
48 

32 
47 

18 
22 

UBN
  

3

 RK4SWF

207 
434 

23 
31 

23 
31 


14 

UBN
 UB4SAL 

MULTI-ONE JUNIOR-13 Russia
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
Mults
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 UA5A

9010 
10915 

270 
300 

265 
295 

34 
37 

UBN
 (R3D-011-NF), (R3D-015-NF), (R3D-022-NF) 

2

 RK4HYT

8126 
9660 

239 
276 

239 
276 

34 
35 

UBN
 (Kirill D. Nazarenko), (Bogdan S. Nikolaev), (German K. Spiridenkov) 

3

 RO9T

7194 
8645 

218 
247 

218 
247 

33 
35 

UBN
 (Ivan A. Starostin), (Kirill S. Zholobov) 

4

 RM3X

6831 
8575 

211 
249 

207 
245 

33 
35 

UBN
 R3XAB, (R3X-002), (R3X-007) 

5

 UD3D

6324 
7776 

187 
217 

186 
216 

34 
36 

UBN
 (R3D-160), (R3D-143), (R3D-167) 

6

 RO9W

5920 
6930 

186 
212 

185 
210 

32 
33 

UBN
 R9WAP, R9WAO, (Rafil I. Ibatullin) 

7

 RY4A

5780 
7035 

170 
202 

170 
201 

34 
35 

UBN
 (R4A-511), (R4A-517), (RA4A-526) 

8

 RK1B

5346 
6195 

163 
180 

162 
177 

33 
35 

UBN
 RA1ANS, (R1A-260), (R1A-268) 

9

 RK3ZWZ

4455 
5760 

135 
160 

135 
160 

33 
36 

UBN
 (Alexander E. Mityukov), (Maxim K. Petiy), (Eugene S. Grebenkin) 

10

 RK3SAI

4375 
5700 

125 
150 

125 
150 

35 
38 

UBN
 (Marina A. Rodina), (Alexandra A. Rubtsova), (Darya A. Rubtsova) 

11

 RK3FWE

4004 
5070 

144 
170 

143 
169 

28 
30 

UBN
 (Alexey Yu. Solovyev), (Alexey V. Bykovsky) 

12

 R9PA

3936 
4970 

124 
145 

123 
142 

32 
35 

UBN
 (Alexey A. Polevik), (Egor V. Morozov) 

13

 RC1QA

3888 
4950 

144 
165 

144 
165 

27 
30 

UBN
 (R1Q-056), (Ivan R. Podkhomutov), (Danil R. Popov) 

14

 RA9SWA

3750 
5304 

125 
156 

125 
156 

30 
34 

UBN
 UB8SBT, UB8SBU, (Alexander S. Yakovlev) 

15

 R6BW

2958 
3904 

104 
125 

102 
122 

29 
32 

UBN
 (Varvara M. Sheludko), (Ekaterina S. Poltorak), (Arina A. Shendina) 

16

 RU3F

2600 
2970 

100 
110 

100 
110 

26 
27 

UBN
 UB3DGZ, (Valentina A. Petrushchenkova) 

17

 RK9CYA

2392 
3190 

93 
112 

92 
110 

26 
29 

UBN
 (Anton P. Rukoleev), (Ilya A. Kursov), (Ruslan A. Mamedov) 

18

 RL9M

2064 
2782 

94 
119 

86 
107 

24 
26 

UBN
 R9MZAE, (Vlas A. Dergaev) 

19

 RK3G

1771 
2574 

77 
99 

77 
99 

23 
26 

UBN
 (Egor A. Usov), (Danila V. Miklyaev), (Alexey A. Shirnin) 

20

 RZ4PXP

1474 
2322 

67 
87 

67 
86 

22 
27 

UBN
 (Niyaz Girfanov), (Danil Afanasyev), (Danir Mukhamadiev) 

21

 RK6D

612 
1254 

36 
57 

36 
57 

17 
22 

UBN
 (Vadom O. Mudrik), (Egor A. Maksimov), (Alexander I. Varlamov) 

22

 R5DV

450 
660 

25 
30 

25 
30 

18 
22 

UBN
 (R3D-018-NF), (R3D-025-NF) 

23

 R6TZ

247 
468 

19 
26 

19 
26 

13 
18 

UBN
 (Yuri Zholobov), (Alexey Kukhlevsky) 

24

 RK3DYB

182 
272 

14 
17 

14 
17 

13 
16 

UBN
 (Vladimir V. Khakimov), (Victoria D. Gorelikova) 

25

 RZ6LWY

112 
252 

14 
22 

14 
21 


12 

UBN
 (Anna V. Makarova), (Victoria M. Kaplya), (Darya N. Chernova) 

26

 RZ1AWG

40 
480 


30 


30 


16 

UBN
 (R1A-269), (R1A-261), (R1A-224) 

MULTI-ONE JUNIOR-13 World
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
Mults
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 UN9FWW

2070 
3364 

92 
118 

90 
116 

23 
29 

UBN
 (UNF-05), (UNF-09) 

2

 UN8IWW

1407 
2136 

67 
90 

67 
89 

21 
24 

UBN
 (Karina Kazmagambetova), (Amina Kairashova) 

MULTI-ONE JUNIOR-15 Russia
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
Mults
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 RZ9AWA

8785 
10868 

252 
287 

251 
286 

35 
38 

UBN
 (Artem I. Gorovenko), (Salavat M. Isengildin), (Sergey N. Sukhoplyuev) 

2

 RK7KB

8534 
12129 

256 
317 

251 
311 

34 
39 

UBN
 (Alexey Yu. Kopytov), (Andrey A. Pishcherkov) 

3

 RK9KWI

6138 
7514 

191 
229 

186 
221 

33 
34 

UBN
 (Vadim S. Zhitnik), (Mikhaela Yu. Khioare), (Danil Yu. Pavlunik) 

4

 RK1QWX

4983 
6405 

151 
183 

151 
183 

33 
35 

UBN
 (Alexey P. Neklyudov), (Artem S. Tyutin), (Eugene D. Staroverov) 

5

 RZ9UWZ

4619 
5874 

149 
178 

149 
178 

31 
33 

UBN
 (Alexander S. Yakimov), (Kirill A. Mikheev), (Darya S. Yakimova) 

6

 RK6HWP

3136 
4020 

112 
134 

112 
134 

28 
30 

UBN
 (R6H-58), (R6H-59) 

7

 UA5Y

2392 
3219 

92 
111 

92 
111 

26 
29 

UBN
 (Semen S. Rubanov), (Anvar S. Yulchiev), (Artem V. Botygin) 

8

 RC9MAA

2208 
3078 

95 
119 

92 
114 

24 
27 

UBN
 (Eduard R. Kiyamov), (Ivan A. Boykov), (Egor A. Semikin) 

9

 RC3RA

1863 
2400 

81 
97 

81 
96 

23 
25 

UBN
 (Mikhail Shestakov), (Kirill Khabarov) 

10

 RZ1AWA

1768 
3648 

69 
119 

68 
114 

26 
32 

UBN
 RA1ANV, (R1A-280), (R1A-231) 

11

 RZ4AXO

1254 
1944 

57 
82 

57 
81 

22 
24 

UBN
 (Irina V. Frolova), (Andrey S. Chernova), (Daniil A. Fagdaryan) 

12

 R6DAE

585 
864 

40 
50 

39 
48 

15 
18 

UBN
 (Eugene N. Korzhitsky), (Vladimir A. Kolesnikov), (Vyacheslav V. Vatolin) 

13

 RK6HXA

360 
798 

25 
39 

24 
38 

15 
21 

UBN
 (Andrey A. Koritsky), (Dmitry A. Koritsky), (Vladimir A. Zubkov) 

14

 RY3WAA

153 
264 

17 
22 

17 
22 


12 

UBN
 (Maxim S. Sergeev), (Alexey G. Kanishchev) 

15

 RG3K


-UBN
 (Andrey A. Vasilenko), (Igor V. Sergeev), (Vladimir G. Kazinsky) 

MULTI-ONE JUNIOR-15 World
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
Mults
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 UN8LWZ

7820 
10640 

233 
286 

230 
280 

34 
38 

UBN
 (Angelina Roslik), (Anna Kamalova), (Ekaterina Alexeeva), (Vladimir Milanchenko), (Valery Kachalov), (Zhanara Kasenova) 

MULTI-ONE JUNIOR-19 Russia
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
Mults
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 RK4W

7719 
9758 

249 
287 

249 
287 

31 
34 

UBN
 (Daniil V. Goryachev), (Roman D. Zaugolyshev), (Matvey A. Perminov) 

2

 RC9FC

7161 
8547 

235 
265 

231 
259 

31 
33 

UBN
 (Avel V. Kostarev), (Dmitry A. Kychkin), (Sergey V. Kolychev) 

3

 RK3DXW

7128 
9135 

219 
267 

216 
261 

33 
35 

UBN
 RM3D, (R3D-302), R2DGR 

4

 RZ5Z

5247 
6588 

159 
184 

159 
183 

33 
36 

UBN
 (R3Z-25), (R3Z-52), (R3Z-34) 

5

 RK3DWE

4131 
6240 

156 
216 

153 
208 

27 
30 

UBN
 R2DHA, R2DGY, (Philipp Yu. Adilshin) 

6

 RA9UWD

3825 
5490 

154 
184 

153 
183 

25 
30 

UBN
 (Pavel A. Sibiryakov), (Fedor V. Dubrovsky), (Vladislav O. Yukhov) 

7

 RK5D

3420 
4356 

115 
133 

114 
132 

30 
33 

UBN
 UB3DFO, (Sergey E. Finogenov), (Anastasia A. Komarova) 

8

 R6HZ

2970 
4686 

99 
142 

99 
142 

30 
33 

UBN
 (Eduard Avanesov), (Artem Ryazanov) 

9

 RZ4AZA

2304 
3248 

97 
117 

96 
116 

24 
28 

UBN
 (R4A-505), (R4A-522), (R4A-540) 

10

 RK9YWW

1863 
2400 

69 
81 

69 
80 

27 
30 

UBN
 (Dmitry E. Seleznev), (Platon N. Zhuravlev) 

11

 RK3EWW

1800 
2457 

74 
93 

72 
91 

25 
27 

UBN
 (Daniil Yu. Ivanov), (Andrey G. Shebanov), (Nikita A. Vasin) 

12

 RO1A

1365 
2241 

66 
84 

65 
83 

21 
27 

UBN
 (R1A-235), (R1A-243), (R1A-226) 

13

 RA9FWB

585 
1742 

41 
70 

39 
67 

15 
26 

UBN
 (Victoria D. Manakova), (Shamil K. Gardashbekov), (Ivan Glavatskikh)  

MULTI-ONE JUNIOR-25 Russia
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
Mults
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 R1LK

247 
608 

19 
35 

19 
32 

13 
19 

UBN
 (Eugene O. Barov), (Maxim E. Altynpara), (Darya D. Yashchishina) 

SINGLE-OP SWL JUNIOR
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
Mults
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 R6H-58

56 
67 

37 
42 

56 
67 


UBN
  

2

 R6H-59

42 
54 

28 
31 

42 
54 


UBN
  

3

 R6H-25

23 
28 


10 

23 
28 


UBN
  

4

 R6H-22

20 
29 

13 
16 

20 
29 


UBN
  

5

 R6H-23

19 
28 

14 
15 

19 
28 


UBN
  

6

 R6H-42

15 
20 


15 
20 


UBN
  

CHECKLOG
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
Mults
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

 

 RT4S

2150 
2835 

87 
109 

86 
105 

25 
27 

UBN
  

 

 RK9JYY

360 
680 

24 
34 

24 
34 

15 
20 

UBN
  


.