Contest Calendar
(2023, February)

StartFinishModesContestLink for ResultsLink for rulesDeadlineSend Log
01 Feb, 2023 02:3001 Feb, 2023 03:59SSBPhone Weekly Test 
03 Feb, 2023 03:59UTC 
01 Feb, 2023 12:0001 Feb, 2023 12:59CWA1CLUB Weekly Test 
05 Feb, 2023 03:59UTC 
01 Feb, 2023 13:0001 Feb, 2023 13:59CWMonthly Mini-CWT (Session #1) 
04 Feb, 2023 23:59UTC 
01 Feb, 2023 17:0001 Feb, 2023 17:59CWWednesday mini-contest 40m
03 Feb, 2023 23:59UTC 
01 Feb, 2023 18:0001 Feb, 2023 18:59CWWednesday mini-contest 80m
03 Feb, 2023 23:59UTC 
01 Feb, 2023 19:0001 Feb, 2023 19:59CWMonthly Mini-CWT (Session #2) 
04 Feb, 2023 23:59UTC 
01 Feb, 2023 20:0001 Feb, 2023 20:59SSBUKEICC 80m Contest SSB
The contest organizers violate the principles of Ham Spirit
 
01 Feb, 2023 21:59UTC 
02 Feb, 2023 00:0002 Feb, 2023 00:59CWWalk for the Bacon 40M QRP Contest (Session #1) 
08 Feb, 2023 23:59UTC 
02 Feb, 2023 03:0002 Feb, 2023 03:59CWMonthly Mini-CWT (Session #3) 
04 Feb, 2023 23:59UTC 
02 Feb, 2023 07:0002 Feb, 2023 07:59CWMonthly Mini-CWT (Session #4) 
04 Feb, 2023 23:59UTC 
02 Feb, 2023 17:0002 Feb, 2023 18:59RTTYRTTYOPs Weeksprint 
09 Feb, 2023 23:59UTC 
02 Feb, 2023 18:0002 Feb, 2023 18:59CWRussian Hunt QRP marathon 
04 Feb, 2023 23:59UTC 
02 Feb, 2023 18:0002 Feb, 2023 21:59CW,Phone,DigitalNRAU Activity 10m Contest 
16 Feb, 2023 23:59UTC 
02 Feb, 2023 20:0002 Feb, 2023 21:59CWStraight Key Sprint Europe 
09 Feb, 2023 23:59UTC 
03 Feb, 2023 01:4503 Feb, 2023 02:14RTTYNCCC RTTY Sprint 
04 Feb, 2023 23:59UTC 
03 Feb, 2023 02:0003 Feb, 2023 02:59CWWalk for the Bacon 40M QRP Contest (Session #2) 
08 Feb, 2023 23:59UTC 
03 Feb, 2023 02:3003 Feb, 2023 02:59CWNCCC Sprint 
04 Feb, 2023 23:59UTC 
03 Feb, 2023 20:0003 Feb, 2023 20:59CWK1USN’s Slow Speed Test 
05 Feb, 2023 23:59UTC 
04 Feb, 2023 00:0005 Feb, 2023 23:59Any modesVermont QSO Party 
19 Feb, 2023 23:59UTC 
04 Feb, 2023 00:0105 Feb, 2023 23:58Phone10-10 International Winter Phone QSO Party 
13 Feb, 2023 23:59UTC 
04 Feb, 2023 12:0004 Feb, 2023 11:59CW,SSBEuropean Union DX Contest 
12 Feb, 2023 11:59UTC 
04 Feb, 2023 12:0005 Feb, 2023 11:59CWF9AA CW Cup 
04 March, 2023 23:59UTC 
04 Feb, 2023 12:0005 Feb, 2023 23:59RTTYMexico RTTY Contest 
15 Feb, 2023 23:59UTC 
04 Feb, 2023 14:0004 Feb, 2023 23:59CW,Phone,DigitalMinnesota QSO Party 
18 Feb, 2023 23:59UTC 
04 Feb, 2023 14:0004 Feb, 2023 23:59CW,SSBFYBO Winter QRP Sprint 
06 March, 2023 23:59UTC 
04 Feb, 2023 16:0004 Feb, 2023 18:59CWAGCW Straight Key Party 80m 
28 Feb, 2023 23:59UTC 
04 Feb, 2023 16:0005 Feb, 2023 03:59Any modesBritish Columbia QSO Party (Session #1) 
20 Feb, 2023 23:59UTC 
04 Feb, 2023 23:0005 Feb, 2023 02:59CWNorth American Sprint, CW 
12 Feb, 2023 23:59UTC 
05 Feb, 2023 13:0005 Feb, 2023 14:59CWSARL Antique Wireless Association CW Activity Day 
10 Feb, 2023 21:59UTC 
05 Feb, 2023 16:0005 Feb, 2023 23:59Any modesBritish Columbia QSO Party (Session #2) 
20 Feb, 2023 23:59UTC 
06 Feb, 2023 00:0006 Feb, 2023 00:59CWK1USN’s Slow Speed Test 
08 Feb, 2023 23:59UTC 
06 Feb, 2023 13:0006 Feb, 2023 13:59CWICWC Medium Speed Test (Session #1) 
09 Feb, 2023 03:59UTC 
06 Feb, 2023 16:3006 Feb, 2023 17:29CW,SSBOK1WC Memorial Contest 
10 Feb, 2023 05:59UTC 
06 Feb, 2023 19:0006 Feb, 2023 19:59CWICWC Medium Speed Test (Session #2) 
09 Feb, 2023 03:59UTC 
06 Feb, 2023 20:0006 Feb, 2023 21:29SSBRSGB 3.5MHz Club Championship Contest SSB
The contest organizers violate the principles of Ham Spirit
 
07 Feb, 2023 23:59UTC 
07 Feb, 2023 01:0007 Feb, 2023 01:59SSBWorldwide Sideband Activity Contest 
08 Feb, 2023 01:59UTC 
07 Feb, 2023 02:0007 Feb, 2023 03:59CWARS Spartan Sprint 
08 Feb, 2023 23:59UTC 
07 Feb, 2023 03:0007 Feb, 2023 03:59CWICWC Medium Speed Test (Session #3) 
09 Feb, 2023 03:59UTC 
07 Feb, 2023 17:0007 Feb, 2023 18:59RTTYRTTYOPs Weeksprint 
14 Feb, 2023 23:59UTC 
08 Feb, 2023 02:3008 Feb, 2023 03:59SSBPhone Weekly Test 
10 Feb, 2023 03:59UTC 
08 Feb, 2023 12:0008 Feb, 2023 12:59CWA1CLUB Weekly Test 
12 Feb, 2023 03:59UTC 
08 Feb, 2023 13:0008 Feb, 2023 13:59CWMonthly Mini-CWT (Session #1) 
11 Feb, 2023 23:59UTC 
08 Feb, 2023 17:0008 Feb, 2023 17:59CWWednesday mini-contest 40m
10 Feb, 2023 23:59UTC 
08 Feb, 2023 18:0008 Feb, 2023 18:59CWWednesday mini-contest 80m
10 Feb, 2023 23:59UTC 
08 Feb, 2023 19:0008 Feb, 2023 19:59CWMonthly Mini-CWT (Session #2) 
11 Feb, 2023 23:59UTC 
09 Feb, 2023 03:0009 Feb, 2023 03:59CWMonthly Mini-CWT (Session #3) 
11 Feb, 2023 23:59UTC 
09 Feb, 2023 07:0009 Feb, 2023 07:59CWMonthly Mini-CWT (Session #4) 
11 Feb, 2023 23:59UTC 
09 Feb, 2023 17:0009 Feb, 2023 18:59RTTYRTTYOPs Weeksprint 
16 Feb, 2023 23:59UTC 
09 Feb, 2023 18:0009 Feb, 2023 18:59CWRussian Hunt QRP marathon 
11 Feb, 2023 23:59UTC 
09 Feb, 2023 19:0009 Feb, 2023 19:59CWEACW Meeting 
11 Feb, 2023 19:59UTC 
10 Feb, 2023 01:4510 Feb, 2023 02:14RTTYNCCC RTTY Sprint 
11 Feb, 2023 23:59UTC 
10 Feb, 2023 02:3010 Feb, 2023 02:59CWNCCC Sprint 
11 Feb, 2023 23:59UTC 
10 Feb, 2023 14:0010 Feb, 2023 16:59CW,SSBOrenburg Downy Shawl Contest
22 Feb, 2023 23:59UTC
10 Feb, 2023 18:0010 Feb, 2023 18:59CWLatvian Open Mechanical Key Activity 
17 Feb, 2023 23:59UTC 
10 Feb, 2023 20:0010 Feb, 2023 20:59CWK1USN’s Slow Speed Test 
12 Feb, 2023 23:59UTC 
11 Feb, 2023 00:0012 Feb, 2023 23:59RTTYCQ WPX RTTY Contest
The contest organizers violate the principles of Ham Spirit
 
17 Feb, 2023 23:59UTC 
11 Feb, 2023 12:0012 Feb, 2023 11:59CW,SSBPACC Contest 
17 Feb, 2023 23:59UTC 
11 Feb, 2023 12:0012 Feb, 2023 23:59CWSKCC's Weekend Sprintathon 
19 Feb, 2023 23:59UTC 
11 Feb, 2023 14:0013 Feb, 2023 01:59CW,SSB,DigitalYLRL YL-OM Contest 
15 March, 2023 23:59UTC 
11 Feb, 2023 15:0012 Feb, 2023 14:59SSBOMISS QSO Party 
12 Feb, 2023 18:59UTC 
11 Feb, 2023 16:0011 Feb, 2023 17:59CWFISTS Saturday Sprint 
25 Feb, 2023 23:59UTC 
11 Feb, 2023 19:0011 Feb, 2023 22:59CWRSGB 1.8MHz Contest
The contest organizers violate the principles of Ham Spirit
 
12 Feb, 2023 23:59UTC 
12 Feb, 2023 14:0012 Feb, 2023 15:59CWFISTS Ladder Activity (Session #1) 
07 March, 2023 23:59UTC 
12 Feb, 2023 18:0012 Feb, 2023 19:59CWFISTS Ladder Activity (Session #2) 
07 March, 2023 23:59UTC 
13 Feb, 2023 00:0013 Feb, 2023 00:59CWK1USN’s Slow Speed Test 
15 Feb, 2023 23:59UTC 
13 Feb, 2023 00:0013 Feb, 2023 01:59CW,SSBFour States QRP Group Second Sunday Sprint 
14 Feb, 2023 23:59UTC 
13 Feb, 2023 01:0013 Feb, 2023 02:59CWCQC Winter QSO Party 
14 March, 2023 23:59UTC 
13 Feb, 2023 13:0013 Feb, 2023 13:59CWICWC Medium Speed Test (Session #1) 
16 Feb, 2023 03:59UTC 
13 Feb, 2023 16:3013 Feb, 2023 17:29CW,SSBOK1WC Memorial Contest 
17 Feb, 2023 05:59UTC 
13 Feb, 2023 19:0013 Feb, 2023 19:59CWICWC Medium Speed Test (Session #2) 
16 Feb, 2023 03:59UTC 
14 Feb, 2023 00:0014 Feb, 2023 23:59PSKPODXS 070 Club Valentines Sprint 
21 Feb, 2023 23:59UTC 
14 Feb, 2023 01:0014 Feb, 2023 01:59SSBWorldwide Sideband Activity Contest 
15 Feb, 2023 01:59UTC 
14 Feb, 2023 03:0014 Feb, 2023 03:59CWICWC Medium Speed Test (Session #3) 
16 Feb, 2023 03:59UTC 
14 Feb, 2023 17:0014 Feb, 2023 18:59RTTYRTTYOPs Weeksprint 
21 Feb, 2023 23:59UTC 
15 Feb, 2023 02:3015 Feb, 2023 03:59SSBPhone Weekly Test 
17 Feb, 2023 03:59UTC 
15 Feb, 2023 12:0015 Feb, 2023 12:59CWA1CLUB Weekly Test 
19 Feb, 2023 03:59UTC 
15 Feb, 2023 13:0015 Feb, 2023 13:59CWMonthly Mini-CWT (Session #1) 
18 Feb, 2023 23:59UTC 
15 Feb, 2023 17:0015 Feb, 2023 17:59CWWednesday mini-contest 40m
17 Feb, 2023 23:59UTC 
15 Feb, 2023 18:0015 Feb, 2023 18:59CWWednesday mini-contest 80m
17 Feb, 2023 23:59UTC 
15 Feb, 2023 19:0015 Feb, 2023 19:59CWMonthly Mini-CWT (Session #2) 
18 Feb, 2023 23:59UTC 
15 Feb, 2023 19:0015 Feb, 2023 20:29CWAGCW Semi-Automatic Key Evening 
04 Nov, 2023 23:59UTC 
15 Feb, 2023 20:0015 Feb, 2023 21:29RTTY,PSKRSGB 3.5MHz Club Championship Contest Data
The contest organizers violate the principles of Ham Spirit
 
16 Feb, 2023 23:59UTC 
16 Feb, 2023 00:0016 Feb, 2023 00:59CWWalk for the Bacon 20M QRP Contest (Session #1) 
22 Feb, 2023 23:59UTC 
16 Feb, 2023 03:0016 Feb, 2023 03:59CWMonthly Mini-CWT (Session #3) 
18 Feb, 2023 23:59UTC 
16 Feb, 2023 07:0016 Feb, 2023 07:59CWMonthly Mini-CWT (Session #4) 
18 Feb, 2023 23:59UTC 
16 Feb, 2023 17:0016 Feb, 2023 18:59RTTYRTTYOPs Weeksprint 
23 Feb, 2023 23:59UTC 
16 Feb, 2023 18:0016 Feb, 2023 18:59CWRussian Hunt QRP marathon 
18 Feb, 2023 23:59UTC 
16 Feb, 2023 19:0016 Feb, 2023 19:59CWNTC QSO Party 
18 Feb, 2023 23:59UTC 
17 Feb, 2023 01:4517 Feb, 2023 02:14RTTYNCCC RTTY Sprint 
18 Feb, 2023 23:59UTC 
17 Feb, 2023 02:0017 Feb, 2023 02:59CWWalk for the Bacon 20M QRP Contest (Session #2) 
22 Feb, 2023 23:59UTC 
17 Feb, 2023 02:3017 Feb, 2023 02:59CWNCCC Sprint 
18 Feb, 2023 23:59UTC 
17 Feb, 2023 20:0017 Feb, 2023 20:59CWK1USN’s Slow Speed Test 
19 Feb, 2023 23:59UTC 
18 Feb, 2023 00:0019 Feb, 2023 23:59CWARRL International DX Contest CW 
26 Feb, 2023 23:59UTC 
18 Feb, 2023 12:0019 Feb, 2023 11:59BPSKRussian WW PSK Contest 
24 Feb, 2023 11:59UTC 
18 Feb, 2023 13:0018 Feb, 2023 14:59SSBSRR Regional Youth Contest 
23 Feb, 2023 23:59UTC 
18 Feb, 2023 14:0018 Feb, 2023 14:59CW,SSB,RTTYSARL Saturday 40 m Club Contest 
23 Feb, 2023 21:59UTC 
18 Feb, 2023 19:0018 Feb, 2023 20:59Any modesBingo Sprint 
22 Feb, 2023 23:59UTC 
19 Feb, 2023 21:0019 Feb, 2023 22:59CWFISTS Sunday Sprint 
05 March, 2023 23:59UTC 
19 Feb, 2023 23:0020 Feb, 2023 00:59CWRun For The Bacon Contest 
25 Feb, 2023 23:59UTC 
20 Feb, 2023 00:0020 Feb, 2023 00:59CWK1USN’s Slow Speed Test 
22 Feb, 2023 23:59UTC 
20 Feb, 2023 13:0020 Feb, 2023 13:59CWICWC Medium Speed Test (Session #1) 
23 Feb, 2023 03:59UTC 
20 Feb, 2023 16:3020 Feb, 2023 17:29CW,SSBOK1WC Memorial Contest 
24 Feb, 2023 05:59UTC 
20 Feb, 2023 19:0020 Feb, 2023 19:59CWICWC Medium Speed Test (Session #2) 
23 Feb, 2023 03:59UTC 
21 Feb, 2023 01:0021 Feb, 2023 01:59SSBWorldwide Sideband Activity Contest 
22 Feb, 2023 01:59UTC 
21 Feb, 2023 03:0021 Feb, 2023 03:59CWICWC Medium Speed Test (Session #3) 
23 Feb, 2023 03:59UTC 
21 Feb, 2023 17:0021 Feb, 2023 18:59RTTYRTTYOPs Weeksprint 
28 Feb, 2023 23:59UTC 
22 Feb, 2023 00:0022 Feb, 2023 01:59CWStraight Key Sprint 
26 Feb, 2023 23:59UTC 
22 Feb, 2023 02:3022 Feb, 2023 03:59SSBPhone Weekly Test 
24 Feb, 2023 03:59UTC 
22 Feb, 2023 12:0022 Feb, 2023 12:59CWA1CLUB Weekly Test 
26 Feb, 2023 03:59UTC 
22 Feb, 2023 13:0022 Feb, 2023 13:59CWMonthly Mini-CWT (Session #1) 
25 Feb, 2023 23:59UTC 
22 Feb, 2023 17:0022 Feb, 2023 17:59CWWednesday mini-contest 40m
24 Feb, 2023 23:59UTC 
22 Feb, 2023 18:0022 Feb, 2023 18:59CWWednesday mini-contest 80m
24 Feb, 2023 23:59UTC 
22 Feb, 2023 19:0022 Feb, 2023 19:59CWMonthly Mini-CWT (Session #2) 
25 Feb, 2023 23:59UTC 
22 Feb, 2023 20:0022 Feb, 2023 20:59CWUKEICC 80m Contest CW
The contest organizers violate the principles of Ham Spirit
 
22 Feb, 2023 21:59UTC 
23 Feb, 2023 03:0023 Feb, 2023 03:59CWMonthly Mini-CWT (Session #3) 
25 Feb, 2023 23:59UTC 
23 Feb, 2023 07:0023 Feb, 2023 07:59CWMonthly Mini-CWT (Session #4) 
25 Feb, 2023 23:59UTC 
23 Feb, 2023 17:0023 Feb, 2023 18:59RTTYRTTYOPs Weeksprint 
02 March, 2023 23:59UTC 
23 Feb, 2023 18:0023 Feb, 2023 18:59CWRussian Hunt QRP marathon 
25 Feb, 2023 23:59UTC 
23 Feb, 2023 20:0023 Feb, 2023 21:29CWRSGB 3.5MHz Club Championship Contest CW
The contest organizers violate the principles of Ham Spirit
 
24 Feb, 2023 23:59UTC 
24 Feb, 2023 01:4524 Feb, 2023 02:14RTTYNCCC RTTY Sprint 
25 Feb, 2023 23:59UTC 
24 Feb, 2023 02:3024 Feb, 2023 02:59CWNCCC Sprint 
25 Feb, 2023 23:59UTC 
24 Feb, 2023 20:0024 Feb, 2023 20:59CWK1USN’s Slow Speed Test 
26 Feb, 2023 23:59UTC 
24 Feb, 2023 22:0026 Feb, 2023 21:59SSBCQ WW 160-Meter Contest SSB
The contest organizers violate the principles of Ham Spirit
 
03 March, 2023 23:59UTC 
25 Feb, 2023 06:0026 Feb, 2023 17:59SSBREF SSB Contest 
04 March, 2023 23:59UTC 
25 Feb, 2023 12:0026 Feb, 2023 11:59FT4/FT8FT4 DX Contest 
01 March, 2023 22:59UTC 
25 Feb, 2023 13:0026 Feb, 2023 12:59CWUBA DX CW Contest
The contest organizers violate the principles of Ham Spirit
 
12 March, 2023 23:59UTC 
25 Feb, 2023 15:0026 Feb, 2023 01:59CW,Phone,DigitalSouth Carolina QSO Party 
28 March, 2023 23:59UTC 
25 Feb, 2023 18:0026 Feb, 2023 05:59RTTYNorth American QSO Party, RTTY 
05 March, 2023 05:59UTC 
26 Feb, 2023 14:0026 Feb, 2023 15:59CWFISTS Ladder Activity (Session #1) 
07 March, 2023 23:59UTC 
26 Feb, 2023 14:0026 Feb, 2023 16:59CWHSC Contest 
12 March, 2023 23:59UTC 
26 Feb, 2023 18:0026 Feb, 2023 19:59CWFISTS Ladder Activity (Session #2) 
07 March, 2023 23:59UTC 
27 Feb, 2023 00:0027 Feb, 2023 00:59CWK1USN’s Slow Speed Test 
01 March, 2023 23:59UTC 
27 Feb, 2023 13:0027 Feb, 2023 13:59CWICWC Medium Speed Test (Session #1) 
02 March, 2023 03:59UTC 
27 Feb, 2023 13:0027 Feb, 2023 13:59CWQCX Challenge (Session #1) 
05 March, 2023 03:59UTC 
27 Feb, 2023 16:3027 Feb, 2023 17:29CW,SSBOK1WC Memorial Contest 
03 March, 2023 05:59UTC 
27 Feb, 2023 19:0027 Feb, 2023 19:59CWICWC Medium Speed Test (Session #2) 
02 March, 2023 03:59UTC 
27 Feb, 2023 19:0027 Feb, 2023 19:59CWQCX Challenge (Session #2) 
05 March, 2023 03:59UTC 
27 Feb, 2023 20:0027 Feb, 2023 21:29FT4/FT8RSGB FT4 Contest
The contest organizers violate the principles of Ham Spirit
 
28 Feb, 2023 23:59UTC 
28 Feb, 2023 01:0028 Feb, 2023 01:59SSBWorldwide Sideband Activity Contest 
01 March, 2023 01:59UTC 
28 Feb, 2023 03:0028 Feb, 2023 03:59CWICWC Medium Speed Test (Session #3) 
02 March, 2023 03:59UTC 
28 Feb, 2023 03:0028 Feb, 2023 03:59CWQCX Challenge (Session #3) 
05 March, 2023 03:59UTC 
28 Feb, 2023 17:0028 Feb, 2023 18:59RTTYRTTYOPs Weeksprint 
07 March, 2023 23:59UTC 

.