russian english
 
Результаты за Соревнования СРР по радиоспорту
Финальные результаты за 2017
SINGLE-OP HIGH MIXED Russia
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
Mults
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 R7AW

469,898 
557,255 

803 
832 

1,643 
1,889 

286 
295 

UBN
  

2

 UA6CC

401,506 
462,024 

783 
814 

1,666 
1,863 

241 
248 

UBN
  

3

 RL4A

383,042 
464,916 

732 
754 

1,514 
1,802 

253 
258 

UBN
  

4

 UI2K

378,487 
397,182 

655 
679 

1,217 
1,249 

311 
318 

UBN
 UA2FZ 

5

 RK8I

367,435 
563,644 

713 
745 

1,709 
2,494 

215 
226 

UBN
  

6

 RO9A

282,745 
431,400 

616 
640 

1,465 
2,157 

193 
200 

UBN
  

7

 RT5C

202,631 
255,200 

548 
574 

1,199 
1,450 

169 
176 

UBN
  

8

 RA0SMS

192,585 
331,776 

453 
504 

1,041 
1,536 

185 
216 

UBN
  

9

 RO9O

169,617 
235,532 

423 
434 

861 
1,166 

197 
202 

UBN
  

10

 R6RA

125,719 
132,840 

456 
480 

1,039 
1,080 

121 
123 

UBN
  

11

 RW9SW

94,977 
123,132 

316 
321 

519 
662 

183 
186 

UBN
  

12

 RU6K

70,890 
83,300 

256 
257 

510 
595 

139 
140 

UBN
  

13

 R3OM

68,975 
80,535 

336 
346 

775 
885 

89 
91 

UBN
  

14

 R4BZ

42,192 
51,430 

253 
261 

586 
695 

72 
74 

UBN
  

15

 UA4PAQ

35,648 
40,732 

245 
259 

557 
599 

64 
68 

UBN
  

16

 R1BW

35,340 
42,000 

208 
220 

465 
525 

76 
80 

UBN
  

17

 UB7K

32,804 
44,950 

237 
257 

556 
725 

59 
62 

UBN
  

18

 RT0F

32,604 
54,306 

303 
326 

858 
1,293 

38 
42 

UBN
  

19

 R6GE

32,436 
50,490 

206 
227 

477 
594 

68 
85 

UBN
  

20

 RW4AD

22,800 
26,649 

175 
185 

380 
423 

60 
63 

UBN
  

21

 UA3R

21,707 
26,754 

180 
183 

443 
546 

49 
49 

UBN
 UA3RC 

22

 RW0UM

4,488 
6,444 

88 
94 

264 
358 

17 
18 

UBN
  

23

 R4HC

3,072 
6,400 

51 
68 

64 
100 

48 
64 

UBN
 R4KO 

SINGLE-OP HIGH CW Russia
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
Mults
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 RT9A

573,780 
882,080 

839 
884 

1,965 
2,980 

292 
296 

UBN
  

2

 RW9OW

403,770 
629,804 

675 
710 

1,565 
2,324 

258 
271 

UBN
  

3

 R8TT

394,072 
587,466 

689 
708 

1,589 
2,322 

248 
253 

UBN
  

4

 UA9LDD

326,820 
500,148 

684 
710 

1,676 
2,526 

195 
198 

UBN
  

5

 R4RE

324,028 
416,592 

607 
670 

1,373 
1,584 

236 
263 

UBN
 RT4RO 

6

 UA1AFT

278,628 
307,272 

613 
620 

1,302 
1,416 

214 
217 

UBN
  

7

 R1DX

273,504 
312,808 

583 
602 

1,184 
1,282 

231 
244 

UBN
  

8

 UC7A

253,602 
298,908 

548 
573 

1,158 
1,311 

219 
228 

UBN
  

9

 RU6AV

213,572 
270,070 

482 
509 

998 
1,195 

214 
226 

UBN
  

10

 RT4M

199,082 
217,360 

544 
564 

1,178 
1,235 

169 
176 

UBN
  

11

 RM2D

194,769 
235,372 

560 
577 

1,273 
1,444 

153 
163 

UBN
  

12

 UA6LCN

185,570 
202,212 

439 
460 

770 
822 

241 
246 

UBN
  

13

 RK3ER

180,160 
212,058 

500 
517 

1,126 
1,309 

160 
162 

UBN
  

14

 UA4Q

145,550 
179,088 

431 
464 

1,025 
1,148 

142 
156 

UBN
 RA4PQ 

15

 UC0A

139,646 
211,005 

427 
440 

1,066 
1,563 

131 
135 

UBN
  

16

 RU4A

136,784 
152,424 

409 
421 

824 
876 

166 
174 

UBN
  

17

 UB3A

133,500 
151,590 

420 
435 

890 
978 

150 
155 

UBN
  

18

 RA0FF

107,870 
156,940 

373 
389 

938 
1,330 

115 
118 

UBN
  

19

 R9OK

85,680 
124,950 

278 
285 

595 
833 

144 
150 

UBN
  

20

 UA1AAF

82,960 
93,060 

308 
319 

610 
660 

136 
141 

UBN
  

21

 R7AT

78,650 
87,780 

297 
300 

605 
660 

130 
133 

UBN
  

22

 UA6KAC

75,532 
86,632 

361 
378 

821 
884 

92 
98 

UBN
 RW7KW 

23

 RG4I

63,562 
77,588 

389 
427 

1,042 
1,141 

61 
68 

UBN
 RA4HGN 

24

 R0QA

59,697 
87,033 

327 
338 

891 
1,299 

67 
67 

UBN
 RQ9O 

25

 RV1CC

57,381 
59,032 

287 
290 

617 
628 

93 
94 

UBN
  

26

 RT8O

55,811 
88,830 

310 
321 

833 
1,269 

67 
70 

UBN
  

27

 RA3NC

50,490 
58,197 

369 
378 

935 
1,021 

54 
57 

UBN
  

28

 UA9KB

48,470 
75,816 

253 
262 

655 
972 

74 
78 

UBN
 RL6C 

29

 RA9JM

43,200 
72,511 

287 
306 

800 
1,229 

54 
59 

UBN
  

30

 UA9OC

28,826 
42,525 

169 
176 

406 
567 

71 
75 

UBN
  

31

 R7CD

23,760 
27,244 

201 
206 

495 
556 

48 
49 

UBN
  

32

 RA0AM

22,848 
43,434 

179 
201 

476 
762 

48 
57 

UBN
  

33

 RX9CM

21,792 
46,872 

239 
263 

681 
1,116 

32 
42 

UBN
  

34

 RA9UN

20,856 
33,900 

132 
146 

237 
339 

88 
100 

UBN
  

35

 RW4NF

19,090 
24,157 

174 
185 

415 
493 

46 
49 

UBN
 R4OF 

36

 UA0ACG

13,120 
21,516 

126 
130 

320 
489 

41 
44 

UBN
  

37

 RU0LL

10,896 
18,434 

159 
172 

454 
709 

24 
26 

UBN
  

38

 RW9W

6,716 
9,898 

73 
77 

146 
202 

46 
49 

UBN
  

39

 RZ0LWA

3,850 
6,165 

94 
103 

275 
411 

14 
15 

UBN
 RA0LQ 

40

 R0CM

3,570 
5,368 

60 
66 

170 
244 

21 
22 

UBN
  

41

 RM4R

378 
41,808 

22 
242 

63 
536 


78 

UBN
  

SINGLE-OP HIGH SSB Russia
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
Mults
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 RW9LL

216,944 
299,915 

483 
491 

1,043 
1,435 

208 
209 

UBN
  

2

 RU9AC

166,284 
253,521 

464 
488 

1,116 
1,657 

149 
153 

UBN
  

3

 RA9AJ

164,976 
248,712 

435 
461 

982 
1,446 

168 
172 

UBN
  

4

 RC5Z

120,393 
153,450 

383 
404 

819 
1,023 

147 
150 

UBN
  

5

 RW1CW

94,381 
115,479 

321 
330 

679 
819 

139 
141 

UBN
  

6

 RA9AAA

88,032 
129,618 

330 
339 

786 
1,137 

112 
114 

UBN
  

7

 RK7X

81,672 
95,460 

325 
339 

664 
740 

123 
129 

UBN
 RA6XV 

8

 UA9FLK

80,496 
99,544 

366 
410 

936 
1,082 

86 
92 

UBN
  

9

 RA9JBA

70,104 
112,888 

300 
327 

762 
1,096 

92 
103 

UBN
  

10

 R3GZ

61,476 
84,099 

283 
297 

654 
867 

94 
97 

UBN
  

11

 UI4I

60,996 
84,796 

324 
358 

782 
986 

78 
86 

UBN
  

12

 RW3XZ

60,800 
85,410 

323 
374 

800 
1,095 

76 
78 

UBN
  

13

 R2AD

48,253 
66,836 

277 
307 

661 
868 

73 
77 

UBN
  

14

 RO9T

45,068 
67,144 

242 
253 

593 
872 

76 
77 

UBN
 RA9SSM 

15

 RW3DU

43,500 
51,528 

253 
259 

580 
678 

75 
76 

UBN
  

16

 RD1AH

21,574 
26,414 

192 
202 

469 
562 

46 
47 

UBN
  

17

 RO9S

13,320 
66,768 

140 
253 

360 
856 

37 
78 

UBN
  

18

 RN9WA

8,772 
12,617 

101 
105 

258 
341 

34 
37 

UBN
  

19

 RA7M

7,627 
10,881 

106 
111 

263 
351 

29 
31 

UBN
  

20

 R2GB

7,364 
10,332 

98 
101 

263 
369 

28 
28 

UBN
  

21

 RZ2D

3,741 
5,280 

58 
62 

129 
176 

29 
30 

UBN
  

22

 RK6K

2,715 
2,745 

79 
83 

181 
183 

15 
15 

UBN
  

23

 RN0CT

1,690 
2,670 

46 
50 

130 
178 

13 
15 

UBN
  

SINGLE-OP LOW MIXED Russia
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
Mults
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 UA9W

289,037 
432,270 

540 
556 

1,099 
1,601 

263 
270 

UBN
  

2

 RX9AF

251,919 
369,516 

537 
550 

1,217 
1,743 

207 
212 

UBN
  

3

 RW4WA

199,320 
204,346 

519 
528 

1,208 
1,231 

165 
166 

UBN
  

4

 UC9A

197,410 
295,620 

471 
488 

1,039 
1,516 

190 
195 

UBN
  

5

 RA9MX

168,804 
240,426 

465 
480 

1,042 
1,406 

162 
171 

UBN
  

6

 RW4S

163,744 
186,111 

614 
620 

1,462 
1,647 

112 
113 

UBN
 RU4SS 

7

 RA7R

161,850 
176,290 

466 
477 

975 
1,037 

166 
170 

UBN
  

8

 RW4CLF

127,414 
154,636 

432 
439 

958 
1,154 

133 
134 

UBN
  

9

 R4IT

100,050 
136,620 

396 
446 

870 
1,035 

115 
132 

UBN
  

10

 UA4CNJ

78,260 
93,699 

387 
393 

910 
1,077 

86 
87 

UBN
  

11

 UA9CHL

74,981 
109,098 

310 
318 

773 
1,102 

97 
99 

UBN
  

12

 RD3FV

64,818 
73,514 

266 
269 

554 
623 

117 
118 

UBN
  

13

 RA9AC

61,596 
91,450 

244 
249 

531 
775 

116 
118 

UBN
  

14

 RX9CAZ

61,586 
80,199 

230 
235 

371 
469 

166 
171 

UBN
  

15

 RD8D

52,681 
74,530 

202 
212 

379 
514 

139 
145 

UBN
 RX9CAZ 

16

 RN3AC

49,864 
57,340 

253 
264 

542 
610 

92 
94 

UBN
  

17

 RJ3F

41,796 
47,712 

240 
249 

516 
568 

81 
84 

UBN
  

18

 RU9TN

36,905 
56,728 

256 
264 

671 
1,013 

55 
56 

UBN
  

19

 R3RT

32,997 
43,624 

262 
282 

647 
779 

51 
56 

UBN
  

20

 UA3RBP

32,656 
44,010 

246 
260 

628 
815 

52 
54 

UBN
  

21

 RA6XPG

31,006 
47,061 

196 
226 

419 
567 

74 
83 

UBN
  

22

 RN4HAB

30,233 
39,962 

240 
269 

617 
689 

49 
58 

UBN
  

23

 R8UT

22,500 
32,340 

161 
167 

375 
539 

60 
60 

UBN
  

24

 UC5D

20,705 
23,780 

198 
203 

505 
580 

41 
41 

UBN
  

25

 RW4F

17,940 
20,801 

143 
145 

299 
341 

60 
61 

UBN
  

26

 RV3MR

16,240 
23,180 

179 
191 

464 
610 

35 
38 

UBN
 RV3M 

27

 RZ9UO

15,990 
24,682 

152 
158 

390 
574 

41 
43 

UBN
  

28

 RT1Q

15,148 
22,127 

196 
198 

541 
763 

28 
29 

UBN
  

29

 RA6XB

13,716 
15,228 

156 
159 

381 
423 

36 
36 

UBN
  

30

 RU5TT

13,494 
15,756 

138 
138 

346 
404 

39 
39 

UBN
 UA3TW 

31

 UA6AA

13,041 
13,662 

104 
104 

189 
198 

69 
69 

UBN
  

32

 R9YC

12,768 
22,372 

157 
168 

456 
658 

28 
34 

UBN
  

33

 RW3DY

11,610 
13,500 

108 
110 

215 
250 

54 
54 

UBN
  

34

 UB3DDA

10,557 
12,320 

106 
115 

207 
220 

51 
56 

UBN
  

35

 RZ3TZZ

9,930 
11,340 

128 
128 

331 
378 

30 
30 

UBN
 UA3TW 

36

 RN3T

9,240 
9,856 

133 
135 

330 
352 

28 
28 

UBN
 UA3TW 

37

 UA3UBT

9,164 
11,542 

118 
120 

316 
398 

29 
29 

UBN
  

38

 RM9RZ

6,854 
12,220 

106 
110 

298 
470 

23 
26 

UBN
  

39

 UA3TW

6,138 
7,480 

130 
136 

341 
374 

18 
20 

UBN
  

40

 UA6BFE

4,930 
6,003 

70 
74 

170 
207 

29 
29 

UBN
  

41

 R3PIQ

4,437 
7,240 

100 
115 

261 
362 

17 
20 

UBN
  

42

 RA3WVG

975 
1,440 

33 
42 

75 
90 

13 
16 

UBN
  

43

 RU4AA

600 
592 

34 
38 

75 
74 


UBN
  

44

 R9UE

132 
424 


15 

22 
53 


UBN
  

SINGLE-OP LOW CW Russia
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
Mults
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 RA9DZ

327,704 
465,018 

571 
587 

1,196 
1,649 

274 
282 

UBN
  

2

 R3KQ

295,807 
342,144 

572 
585 

1,151 
1,296 

257 
264 

UBN
  

3

 RC9A

293,800 
528,456 

610 
677 

1,469 
2,328 

200 
227 

UBN
  

4

 UD8A

284,214 
438,900 

590 
608 

1,407 
2,100 

202 
209 

UBN
  

5

 R8OA

199,302 
289,080 

477 
487 

1,126 
1,606 

177 
180 

UBN
  

6

 R8WO

192,643 
289,044 

433 
446 

913 
1,302 

211 
222 

UBN
  

7

 R3QA

177,200 
214,225 

436 
443 

886 
1,045 

200 
205 

UBN
  

8

 UA3LID

164,274 
190,322 

402 
408 

786 
902 

209 
211 

UBN
  

9

 RA3AN

142,910 
166,212 

427 
442 

922 
1,026 

155 
162 

UBN
  

10

 RN9RF

134,028 
195,212 

396 
403 

918 
1,319 

146 
148 

UBN
  

11

 UA3QPA

127,086 
148,963 

360 
367 

718 
823 

177 
181 

UBN
  

12

 UA9LIF

125,926 
191,107 

359 
369 

797 
1,187 

158 
161 

UBN
  

13

 UA3QAM

122,500 
143,440 

350 
353 

700 
815 

175 
176 

UBN
  

14

 RU9CI

122,140 
176,384 

325 
343 

620 
848 

197 
208 

UBN
  

15

 RD7T

114,750 
137,016 

344 
352 

675 
792 

170 
173 

UBN
 RX7T 

16

 UA3RJ

107,210 
127,576 

353 
371 

755 
862 

142 
148 

UBN
  

17

 RU3XY

92,868 
110,922 

375 
387 

852 
973 

109 
114 

UBN
  

18

 UA3AP

91,511 
107,260 

349 
358 

769 
865 

119 
124 

UBN
  

19

 UF8T

87,843 
127,449 

293 
304 

623 
867 

141 
147 

UBN
  

20

 UA6HFI

84,096 
97,950 

298 
310 

584 
653 

144 
150 

UBN
  

21

 RA9SN

82,820 
136,086 

333 
350 

820 
1,226 

101 
111 

UBN
  

22

 RW3AI

77,392 
87,688 

312 
315 

691 
776 

112 
113 

UBN
  

23

 RN3S

74,676 
92,718 

324 
335 

762 
909 

98 
102 

UBN
  

24

 R4WBF

66,381 
82,410 

272 
302 

609 
670 

109 
123 

UBN
  

25

 UA6LCJ

66,177 
76,956 

252 
257 

513 
583 

129 
132 

UBN
  

26

 RW3X

62,999 
72,504 

357 
374 

863 
954 

73 
76 

UBN
  

27

 RA4HBS

57,007 
66,557 

240 
254 

523 
589 

109 
113 

UBN
  

28

 R9XS

48,783 
64,800 

213 
222 

483 
600 

101 
108 

UBN
  

29

 R3VL

47,704 
64,728 

285 
310 

712 
899 

67 
72 

UBN
  

30

 R7RF

47,586 
55,755 

227 
233 

462 
531 

103 
105 

UBN
  

31

 UA4HBM

43,472 
68,200 

226 
266 

494 
682 

88 
100 

UBN
  

32

 R4WAE

39,658 
46,248 

215 
228 

502 
564 

79 
82 

UBN
  

33

 R1QE

38,388 
43,648 

215 
222 

457 
496 

84 
88 

UBN
  

34

 RM3G

29,822 
37,191 

185 
199 

403 
483 

74 
77 

UBN
  

35

 RN4W

26,394 
28,728 

196 
202 

498 
532 

53 
54 

UBN
  

36

 RA3VX

25,662 
28,041 

260 
266 

658 
719 

39 
39 

UBN
  

37

 R4AC

25,047 
28,280 

167 
177 

363 
404 

69 
70 

UBN
  

38

 RG3B

24,776 
30,560 

153 
160 

326 
382 

76 
80 

UBN
  

39

 R7MY

24,420 
30,590 

160 
165 

370 
437 

66 
70 

UBN
  

40

 RX3AGQ

24,145 
36,186 

187 
207 

439 
489 

55 
74 

UBN
  

41

 RZ8U

22,776 
44,448 

210 
230 

584 
926 

39 
48 

UBN
  

42

 RL9I

22,695 
50,048 

167 
201 

445 
782 

51 
64 

UBN
 UC4P 

43

 R7TQ

20,026 
26,130 

144 
154 

323 
402 

62 
65 

UBN
  

44

 RZ1A

19,787 
23,296 

184 
204 

421 
448 

47 
52 

UBN
  

45

 RD4W

19,188 
21,720 

186 
191 

492 
543 

39 
40 

UBN
  

46

 RN4SC

18,619 
23,435 

173 
184 

433 
545 

43 
43 

UBN
  

47

 RQ4D

17,453 
23,384 

224 
235 

563 
632 

31 
37 

UBN
  

48

 RA3DJA

17,043 
21,861 

136 
145 

299 
347 

57 
63 

UBN
  

49

 UI8W

16,254 
20,224 

121 
122 

258 
316 

63 
64 

UBN
 RW9WW 

50

 R3MU

13,108 
16,864 

173 
180 

452 
544 

29 
31 

UBN
  

51

 R9FN

12,430 
13,920 

108 
114 

226 
240 

55 
58 

UBN
 RV7C 

52

 R9SS

11,713 
15,336 

100 
102 

221 
284 

53 
54 

UBN
  

53

 RT3W

11,584 
14,204 

99 
104 

181 
212 

64 
67 

UBN
  

54

 R8LG

11,280 
14,868 

115 
117 

282 
354 

40 
42 

UBN
  

55

 RA9AFZ

9,672 
13,650 

102 
104 

248 
350 

39 
39 

UBN
  

56

 UD8V

9,542 
18,067 

135 
152 

367 
623 

26 
29 

UBN
  

57

 UA4NBA

9,184 
8,946 

116 
121 

224 
213 

41 
42 

UBN
  

58

 RW9AV

8,835 
16,452 

103 
125 

285 
457 

31 
36 

UBN
  

59

 UI3D

8,340 
8,850 

113 
120 

278 
295 

30 
30 

UBN
  

60

 R3THA

6,432 
7,975 

105 
116 

268 
319 

24 
25 

UBN
  

61

 RW0AJ

5,544 
6,672 

80 
80 

231 
278 

24 
24 

UBN
  

62

 RZ9UMA

4,944 
8,194 

107 
110 

309 
482 

16 
17 

UBN
  

63

 RK9UE

4,807 
6,792 

73 
75 

209 
283 

23 
24 

UBN
  

64

 RA7RA

3,975 
5,874 

70 
87 

159 
178 

25 
33 

UBN
  

65

 R0SI

3,887 
4,738 

61 
62 

169 
206 

23 
23 

UBN
  

66

 UA9SEC

3,256 
5,760 

56 
66 

148 
240 

22 
24 

UBN
  

67

 RA0UF/8

1,974 
2,912 

54 
60 

141 
208 

14 
14 

UBN
 RL9L 

68

 RT6N

1,898 
4,462 

55 
70 

146 
194 

13 
23 

UBN
  

69

 R0RC

1,760 
3,700 

40 
49 

110 
185 

16 
20 

UBN
  

70

 R6KEE

1,428 
1,526 

39 
39 

102 
109 

14 
14 

UBN
  

71

 RK3DSW

1,192 
1,648 

50 
50 

149 
206 


UBN
  

72

 UA1CEG

858 
1,352 

30 
38 

78 
104 

11 
13 

UBN
  

73

 RU1M

660 
704 

25 
26 

60 
64 

11 
11 

UBN
  

74

 R0CAF

196 
203 

11 
13 

28 
29 


UBN
  

75

 R8WF


4,608 

-
64 


72 


64 

UBN
  

SINGLE-OP LOW SSB Russia
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
Mults
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 R8LA

127,942 
186,329 

387 
399 

901 
1,303 

142 
143 

UBN
  

2

 UA9R

115,710 
168,969 

357 
366 

798 
1,119 

145 
151 

UBN
  

3

 RW7M

114,432 
138,312 

364 
375 

768 
904 

149 
153 

UBN
  

4

 RW9CD

111,296 
162,595 

337 
350 

752 
1,049 

148 
155 

UBN
  

5

 RA9AU

94,736 
140,544 

334 
349 

764 
1,098 

124 
128 

UBN
  

6

 RA9SK

71,706 
106,200 

283 
295 

629 
885 

114 
120 

UBN
  

7

 RZ9AD

67,620 
92,945 

246 
257 

483 
641 

140 
145 

UBN
  

8

 UA3BL

65,714 
77,765 

291 
299 

638 
755 

103 
103 

UBN
  

9

 R9AB

53,018 
72,567 

238 
243 

541 
733 

98 
99 

UBN
  

10

 R7NP

37,908 
48,626 

217 
225 

486 
593 

78 
82 

UBN
  

11

 RX0AE

29,610 
41,600 

189 
196 

470 
650 

63 
64 

UBN
  

12

 R9FBM

28,152 
30,960 

182 
191 

414 
430 

68 
72 

UBN
  

13

 R9YU

23,154 
37,077 

177 
193 

454 
727 

51 
51 

UBN
  

14

 RA4HG

21,692 
25,008 

191 
205 

493 
521 

44 
48 

UBN
  

15

 R3AAA

21,576 
27,420 

165 
173 

372 
457 

58 
60 

UBN
  

16

 R1BCE

21,556 
27,832 

149 
157 

317 
392 

68 
71 

UBN
  

17

 R4CU

18,432 
25,811 

159 
165 

384 
487 

48 
53 

UBN
  

18

 RW8T

18,042 
26,910 

132 
143 

291 
414 

62 
65 

UBN
  

19

 R9OV

16,225 
27,900 

125 
142 

295 
450 

55 
62 

UBN
  

20

 RK3AVO

14,850 
19,800 

129 
134 

297 
396 

50 
50 

UBN
  

21

 R9OCN

14,355 
24,900 

129 
144 

319 
498 

45 
50 

UBN
  

22

 UA1CAK

13,905 
23,940 

123 
143 

309 
420 

45 
57 

UBN
  

23

 R4FBC

13,104 
15,880 

140 
143 

336 
397 

39 
40 

UBN
  

24

 RZ4Z

12,852 
15,785 

155 
161 

378 
451 

34 
35 

UBN
 RW4YD 

25

 RA3RBL

12,792 
16,605 

139 
145 

328 
405 

39 
41 

UBN
  

26

 UA9SUV/8

10,908 
19,065 

140 
159 

404 
615 

27 
31 

UBN
 UA9SUV 

27

 R3WZ

7,840 
9,512 

87 
90 

196 
232 

40 
41 

UBN
  

28

 UA4SJO

7,751 
10,051 

126 
127 

337 
437 

23 
23 

UBN
  

29

 R1BBL

5,025 
7,965 

74 
85 

201 
295 

25 
27 

UBN
  

30

 RA0UJ

1,988 
2,828 

48 
52 

142 
202 

14 
14 

UBN
  

31

 UA4YE

1,530 
1,944 

69 
75 

153 
162 

10 
12 

UBN
  

32

 R7RAW

1,330 
2,394 

38 
44 

95 
126 

14 
19 

UBN
  

33

 UA9OME

1,136 
1,568 

30 
30 

71 
98 

16 
16 

UBN
  

34

 R2ACL

1,120 
1,980 

39 
44 

112 
180 

10 
11 

UBN
  

35

 UB6YBK

273 
486 

17 
20 

39 
54 


UBN
 R6YP 

36

 RZ9OW

147 
161 


21 
23 


UBN
  

MULTI-ONE Russia
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
Mults
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 RM9A

1,137,024 
1,704,872 

1,316 
1,367 

3,024 
4,394 

376 
388 

UBN
 RL9A, RU9A, RK9A 

2

 RF9C

779,481 
1,149,648 

1,053 
1,087 

2,313 
3,342 

337 
344 

UBN
 UA9CIR, RA9CMO, RV9CBW 

3

 UI9I

744,940 
1,163,160 

1,019 
1,104 

2,380 
3,590 

313 
324 

UBN
 R9IR, RM9I, RU9I 

4

 RY6Y

679,833 
770,904 

1,014 
1,055 

2,079 
2,322 

327 
332 

UBN
 UA6YI, RY7Y, RA6YDX, RA7A 

5

 UA4S

446,148 
621,600 

843 
954 

1,836 
2,100 

243 
296 

UBN
 RU4SU, RU4SО 

6

 RX9WN/4

357,432 
415,976 

654 
698 

1,124 
1,276 

318 
326 

UBN
 RX9WN, R9WWT 

7

 RC9J

210,782 
328,812 

598 
619 

1,573 
2,332 

134 
141 

UBN
 R9JR, RA9JO 

8

 RL9X

193,479 
265,512 

605 
649 

1,573 
1,924 

123 
138 

UBN
 R9XC, RC9X, RM9X 

9

 RN6L

139,365 
188,006 

416 
470 

855 
1,033 

163 
182 

UBN
 RN6L, RU6M, RN6L 

10

 RG3K

96,480 
115,500 

358 
375 

670 
750 

144 
154 

UBN
 RL3Q, RN3OG 

11

 RK9CYA

92,950 
136,782 

299 
311 

650 
894 

143 
153 

UBN
 RK9CR, R8CBS 

12

 RK3MXT

82,289 
101,493 

535 
587 

1,349 
1,611 

61 
63 

UBN
 , RV3ML,  

13

 RK3PWR

74,836 
95,460 

315 
327 

706 
860 

106 
111 

UBN
 R3PJL, RK3P, R3PJM 

14

 RK9T

18,205 
31,000 

144 
159 

331 
500 

55 
62 

UBN
 , ,  

15

 RK3SWS/P

9,594 
12,992 

152 
171 

369 
448 

26 
29 

UBN
 R2SAZ, UD3SBR, RA3SI 

16

 RK3DXW

5,635 
7,337 

94 
100 

245 
319 

23 
23 

UBN
 R3D-306, R3D-307, R2APJ 

17

 UI0L

2,023 
2,700 

42 
46 

119 
150 

17 
18 

UBN
 UA0LSK, RW0MM, RA0LSO 

18

 RK0S

72 
17,712 


163 

18 
656 


27 

UBN
 -, -, -, UA0SM 

SINGLE-OP HIGH MIXED DX
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
Mults
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 OG7F

387,364 
481,104 

720 
754 

1,714 
2,056 

226 
234 

UBN
 OH5DA 

2

 UN7LZ

227,681 
338,790 

487 
502 

1,003 
1,473 

227 
230 

UBN
  

3

 4X2M

172,160 
258,129 

538 
549 

1,345 
2,001 

128 
129 

UBN
 4X4DZ 

4

 JG1VGX

54,457 
100,671 

326 
367 

923 
1,459 

59 
69 

UBN
  

5

 LY4OO

44,945 
53,661 

244 
257 

505 
577 

89 
93 

UBN
  

6

 M3I

40,252 
53,134 

260 
277 

694 
857 

58 
62 

UBN
 G0ORH 

7

 IK3UNA

32,046 
64,782 

251 
385 

654 
1,098 

49 
59 

UBN
  

8

 UN4L

18,216 
27,646 

163 
167 

396 
601 

46 
46 

UBN
  

9

 HA7JQK

759 
936 

27 
28 

69 
78 

11 
12 

UBN
  

10

 K4BAI

180 
371 

10 
11 

30 
53 


UBN
  

SINGLE-OP HIGH CW DX
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
Mults
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 EU8U

311,372 
335,895 

622 
636 

1,292 
1,371 

241 
245 

UBN
  

2

 SP2LNW

285,384 
340,860 

510 
514 

1,012 
1,196 

282 
285 

UBN
  

3

 LZ9R

263,211 
303,474 

541 
549 

1,191 
1,367 

221 
222 

UBN
 LZ3YY 

4

 YT6W

202,980 
240,798 

458 
465 

1,020 
1,198 

199 
201 

UBN
  

5

 LZ4A

197,561 
242,352 

495 
517 

1,169 
1,377 

169 
176 

UBN
 LZ1YQ 

6

 YP5A

171,024 
200,541 

446 
465 

1,018 
1,133 

168 
177 

UBN
 YO5CBX 

7

 I2VXJ

132,924 
178,272 

419 
458 

1,007 
1,238 

132 
144 

UBN
  

8

 ES4RD

121,230 
139,282 

413 
442 

898 
974 

135 
143 

UBN
  

9

 YL5X

94,636 
105,164 

368 
382 

802 
862 

118 
122 

UBN
 YL2TB 

10

 4Z5LY

78,913 
159,221 

393 
435 

1,081 
1,789 

73 
89 

UBN
  

11

 DL5XJ

75,000 
93,696 

267 
272 

600 
732 

125 
128 

UBN
  

12

 YU7KW

57,673 
69,486 

239 
245 

539 
626 

107 
111 

UBN
  

13

 OH2VZ

53,907 
66,734 

216 
223 

453 
547 

119 
122 

UBN
  

14

 SM5IMO

42,529 
47,286 

240 
245 

599 
666 

71 
71 

UBN
  

15

 G3XTT

33,701 
39,848 

206 
210 

503 
586 

67 
68 

UBN
  

16

 OK2SG

28,032 
34,202 

150 
155 

292 
349 

96 
98 

UBN
  

17

 PA5FN

25,410 
30,619 

160 
166 

385 
457 

66 
67 

UBN
  

18

 PA5WT

24,320 
30,750 

147 
152 

304 
375 

80 
82 

UBN
  

19

 YO3GNF

13,072 
17,388 

120 
124 

304 
378 

43 
46 

UBN
  

20

 SA0BXV

12,096 
24,800 

113 
146 

288 
400 

42 
62 

UBN
  

21

 G4IIY

6,150 
7,344 

95 
100 

246 
272 

25 
27 

UBN
  

22

 SP5AUY

5,084 
13,634 

67 
123 

164 
401 

31 
34 

UBN
  

23

 F6HKA

1,800 
134,976 

54 
402 

150 
1,184 

12 
114 

UBN
  

24

 JA1BPA

869 
1,474 

28 
32 

79 
134 

11 
11 

UBN
  

25

 UT5UGR

500 
580 

20 
21 

25 
29 

20 
20 

UBN
  

26

 SD1A

470 
530 

17 
17 

47 
53 

10 
10 

UBN
 SM1TDE 

27

 OK1TFH

52 
2,975 


43 

13 
119 


25 

UBN
  

SINGLE-OP HIGH SSB DX
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
Mults
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 8S0C

110,544 
152,240 

317 
357 

658 
865 

168 
176 

UBN
 SM0MPV 

2

 PI4DX

59,427 
80,556 

264 
288 

639 
822 

93 
98 

UBN
 PD1DX 

3

 SK2T

46,325 
64,620 

230 
260 

545 
718 

85 
90 

UBN
 SM2MTR 

4

 UX3IT

15,345 
19,728 

142 
147 

341 
411 

45 
48 

UBN
  

5

 EA2ECA

2,096 
3,885 

49 
61 

131 
185 

16 
21 

UBN
  

6

 PA4GDR

708 
990 

23 
26 

59 
66 

12 
15 

UBN
  

SINGLE-OP LOW MIXED DX
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
Mults
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 9A1AA

152,222 
192,234 

478 
519 

1,162 
1,393 

131 
138 

UBN
  

2

 YT2AAA

149,100 
178,178 

463 
484 

1,065 
1,246 

140 
143 

UBN
  

3

 UN8PT

147,290 
208,152 

441 
451 

1,030 
1,416 

143 
147 

UBN
  

4

 MW5R

137,124 
182,245 

467 
508 

1,172 
1,435 

117 
127 

UBN
 MW0EDX 

5

 SE4E

100,775 
117,735 

324 
334 

725 
835 

139 
141 

UBN
 SM4DQE 

6

 UZ3A

75,839 
79,788 

284 
290 

419 
436 

181 
183 

UBN
 UX1AA 

7

 UT3EK

53,456 
64,766 

239 
253 

514 
611 

104 
106 

UBN
  

8

 EW/R1AT

44,460 
47,005 

262 
274 

585 
595 

76 
79 

UBN
 R1AT 

9

 LY1DZ

38,836 
45,140 

237 
249 

532 
610 

73 
74 

UBN
  

10

 YO6LB

37,168 
45,968 

204 
217 

368 
442 

101 
104 

UBN
  

11

 SE5E

30,494 
37,680 

173 
179 

386 
471 

79 
80 

UBN
 SM5AJV 

12

 IZ8GNR

15,795 
20,304 

142 
154 

351 
432 

45 
47 

UBN
  

13

 UX8IX

13,494 
15,280 

144 
150 

346 
382 

39 
40 

UBN
  

14

 YO8BDW

3,864 
6,696 

68 
84 

168 
248 

23 
27 

UBN
  

15

 YU1RA

2,250 
2,394 

50 
52 

125 
126 

18 
19 

UBN
  

16

 SE5L

1,144 
1,596 

37 
44 

104 
133 

11 
12 

UBN
 SM5ALJ 

SINGLE-OP LOW CW DX
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
Mults
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 UR7MZ

227,979 
259,616 

505 
520 

1,041 
1,159 

219 
224 

UBN
  

2

 YL1S

221,400 
242,676 

480 
495 

900 
963 

246 
252 

UBN
 YL1ZF 

3

 LZ2SX

150,993 
180,438 

400 
411 

883 
1,037 

171 
174 

UBN
  

4

 OK4RQ

139,675 
165,252 

366 
378 

755 
879 

185 
188 

UBN
 OK1DRQ 

5

 SF3A

138,782 
161,838 

379 
390 

862 
999 

161 
162 

UBN
 SM3CER 

6

 YL2QN

127,303 
142,736 

391 
419 

781 
811 

163 
176 

UBN
  

7

 YL2CV

112,347 
120,754 

345 
356 

657 
698 

171 
173 

UBN
  

8

 DF1MM

96,774 
112,332 

338 
346 

762 
851 

127 
132 

UBN
  

9

 DL9ZP

94,326 
106,212 

299 
302 

597 
668 

158 
159 

UBN
  

10

 OK2BFN

89,424 
104,904 

297 
306 

648 
744 

138 
141 

UBN
  

11

 SP1AEN

83,200 
96,624 

292 
300 

640 
732 

130 
132 

UBN
  

12

 OK1VK

53,144 
66,110 

229 
244 

511 
601 

104 
110 

UBN
  

13

 IT9RZU

47,272 
55,458 

257 
271 

622 
711 

76 
78 

UBN
  

14

 DL3KWF

34,650 
43,806 

183 
197 

385 
447 

90 
98 

UBN
  

15

 SM5CSS

33,840 
41,385 

173 
178 

376 
445 

90 
93 

UBN
  

16

 LZ5XQ

32,198 
42,280 

346 
368 

947 
1,057 

34 
40 

UBN
  

17

 HA0IH

32,148 
47,964 

185 
211 

423 
571 

76 
84 

UBN
  

18

 YO9AGI

31,691 
37,808 

194 
203 

473 
556 

67 
68 

UBN
  

19

 SV2/LZ1ZJ

24,187 
27,202 

159 
168 

361 
406 

67 
67 

UBN
 LZ1ZJ 

20

 DL2NBY

20,301 
22,445 

143 
145 

303 
335 

67 
67 

UBN
  

21

 EU6RO

18,612 
18,360 

146 
150 

282 
270 

66 
68 

UBN
  

22

 EU8R

15,808 
18,411 

141 
153 

304 
323 

52 
57 

UBN
  

23

 IK2WYI

11,700 
14,012 

101 
104 

195 
226 

60 
62 

UBN
  

24

 SP7N

9,867 
10,440 

106 
111 

253 
261 

39 
40 

UBN
 SP7OGP 

25

 4Z5LU

9,423 
17,024 

125 
141 

349 
608 

27 
28 

UBN
  

26

 ON3ND

8,592 
9,996 

84 
88 

179 
204 

48 
49 

UBN
  

27

 SP2FOV

6,806 
9,159 

79 
82 

166 
213 

41 
43 

UBN
  

28

 OK1AY

6,760 
8,690 

72 
76 

130 
158 

52 
55 

UBN
  

29

 LZ2FM

5,643 
6,412 

84 
85 

209 
229 

27 
28 

UBN
  

30

 SM6VWG

5,626 
9,920 

80 
98 

194 
248 

29 
40 

UBN
  

31

 OM3BA

5,427 
7,250 

79 
86 

201 
250 

27 
29 

UBN
  

32

 OK1HCG

5,124 
6,264 

76 
80 

183 
216 

28 
29 

UBN
  

33

 IK8TEO

4,879 
5,338 

108 
109 

287 
314 

17 
17 

UBN
  

34

 HA8TP

4,466 
4,928 

113 
116 

319 
352 

14 
14 

UBN
  

35

 PA3DBS

3,552 
5,966 

80 
103 

222 
314 

16 
19 

UBN
  

36

 E73RB

1,817 
2,600 

39 
44 

79 
100 

23 
26 

UBN
  

37

 CT1CZT

1,140 
1,300 

40 
42 

114 
130 

10 
10 

UBN
  

38

 UX9Q

960 
1,568 

32 
37 

80 
112 

12 
14 

UBN
 UR9QQ 

39

 MM2T

737 
1,190 

27 
33 

67 
85 

11 
14 

UBN
 GM0LIR 

40

 LZ8Z

520 
912 

18 
23 

40 
57 

13 
16 

UBN
 LZ2HT 

41

 SP6BXM

285 
305 

21 
23 

57 
61 


UBN
  

42

 SM5ACQ

171 
220 

11 
12 

19 
22 


10 

UBN
  

43

 OE1EBC

48 
72 


16 
18 


UBN
  

SINGLE-OP LOW SSB DX
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
Mults
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 UP2L

57,112 
84,458 

233 
242 

484 
698 

118 
121 

UBN
 UN9LG 

2

 OH6ECM

45,248 
56,959 

208 
217 

448 
553 

101 
103 

UBN
  

3

 US6IKF

13,014 
19,338 

116 
135 

241 
293 

54 
66 

UBN
  

4

 OZ1D

12,643 
16,320 

113 
118 

269 
340 

47 
48 

UBN
 OZ1HHH 

5

 IK4LZH

11,729 
18,216 

124 
138 

317 
414 

37 
44 

UBN
  

6

 SM5NQB

9,306 
11,280 

90 
93 

198 
235 

47 
48 

UBN
  

7

 F6DRP

3,451 
4,350 

55 
58 

119 
150 

29 
29 

UBN
  

8

 YO8SBR

2,754 
3,762 

64 
71 

162 
209 

17 
18 

UBN
  

9

 PE1EWR

1,197 
1,491 

30 
33 

63 
71 

19 
21 

UBN
  

10

 PA1P

798 
1,008 

25 
27 

57 
63 

14 
16 

UBN
  

11

 OE3DEC

297 
342 

14 
14 

33 
38 


UBN
  

MULTI-ONE DX
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
Mults
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 LZ6C

561,411 
687,895 

977 
1,025 

2,349 
2,785 

239 
247 

UBN
 LZ1ZF, LZ2UW 

2

 BY0A/UA4M/M

2,964 
5,796 

85 
102 

247 
414 

12 
14 

UBN
 RW4PL, RA4LW 

3

 SN60BG

2,782 
3,332 

47 
49 

107 
119 

26 
28 

UBN
 SQ9FMU, SP9MRY 

CHECKLOG
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
Mults
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

 

 R9FT

369,420 
404,866 

678 
696 

1,572 
1,673 

235 
242 

UBN
  

 

 R7MM

227,360 
252,106 

494 
497 

980 
1,082 

232 
233 

UBN
  

 

 RM4W

197,780 
212,176 

550 
557 

1,364 
1,424 

145 
149 

UBN
  

 

 RK9AY

185,840 
300,594 

609 
632 

1,616 
2,526 

115 
119 

UBN
  

 

 LY3B

154,512 
170,158 

485 
502 

1,073 
1,142 

144 
149 

UBN
  

 

 UA3QGT

103,536 
121,863 

336 
343 

719 
829 

144 
147 

UBN
  

 

 UT7E

95,910 
110,783 

329 
331 

690 
797 

139 
139 

UBN
 UR5EFJ 

 

 UA9JDP

88,199 
131,836 

371 
389 

991 
1,433 

89 
92 

UBN
  

 

 RM6Y

87,465 
97,446 

366 
375 

833 
894 

105 
109 

UBN
  

 

 RW9USA

66,788 
106,323 

402 
422 

1,132 
1,743 

59 
61 

UBN
  

 

 LY6A

66,468 
67,818 

346 
361 

764 
762 

87 
89 

UBN
 LY2BM 

 

 RG5A/6

48,260 
54,439 

274 
279 

635 
707 

76 
77 

UBN
 RG5A 

 

 RZ9OQ

39,402 
57,188 

227 
232 

597 
841 

66 
68 

UBN
  

 

 US3EW

37,449 
42,966 

224 
232 

513 
558 

73 
77 

UBN
  

 

 RT3O

32,832 
34,080 

208 
213 

432 
426 

76 
80 

UBN
  

 

 OF1SIC

30,810 
39,150 

175 
187 

390 
450 

79 
87 

UBN
 SM5SIC 

 

 R6AJ

22,950 
27,612 

185 
203 

425 
468 

54 
59 

UBN
  

 

 UT1V

18,648 
21,291 

188 
204 

444 
453 

42 
47 

UBN
 US1VM 

 

 RU7A

18,468 
21,228 

124 
128 

162 
183 

114 
116 

UBN
  

 

 YO2CJX

18,054 
23,488 

135 
152 

306 
367 

59 
64 

UBN
  

 

 RW9MZ

17,516 
24,720 

132 
136 

302 
412 

58 
60 

UBN
  

 

 RT5G

17,064 
20,304 

234 
249 

632 
752 

27 
27 

UBN
  

 

 UA9ONJ

16,709 
31,140 

188 
213 

539 
865 

31 
36 

UBN
  

 

 PB7Z

16,356 
24,284 

138 
162 

348 
467 

47 
52 

UBN
  

 

 R9AM

16,238 
22,701 

142 
145 

353 
483 

46 
47 

UBN
  

 

 OZ4FF

15,281 
22,685 

113 
128 

259 
349 

59 
65 

UBN
  

 

 RD5T

14,280 
22,110 

185 
213 

476 
670 

30 
33 

UBN
  

 

 PD0ME

13,440 
19,170 

119 
131 

280 
355 

48 
54 

UBN
  

 

 RA3VFF

11,116 
14,812 

153 
166 

397 
529 

28 
28 

UBN
  

 

 SM0Q

10,465 
12,600 

117 
120 

299 
350 

35 
36 

UBN
 SM0OGQ 

 

 R0TV

9,570 
12,954 

103 
113 

290 
381 

33 
34 

UBN
  

 

 OH2ID

9,292 
11,139 

91 
94 

202 
237 

46 
47 

UBN
  

 

 R7RIB

9,272 
11,248 

104 
106 

244 
296 

38 
38 

UBN
  

 

 RN3QQT

9,207 
15,124 

109 
120 

279 
398 

33 
38 

UBN
  

 

 LZ3ZZ

7,750 
9,024 

98 
102 

250 
282 

31 
32 

UBN
  

 

 PA0VAJ

7,657 
11,352 

140 
152 

403 
473 

19 
24 

UBN
  

 

 PA7WW

7,648 
10,642 

92 
101 

239 
313 

32 
34 

UBN
  

 

 EW6F

7,587 
8,679 

125 
141 

281 
263 

27 
33 

UBN
 EW6GF 

 

 UT7LW

7,141 
8,968 

85 
88 

193 
236 

37 
38 

UBN
  

 

 OF2LNH

6,141 
7,872 

96 
100 

267 
328 

23 
24 

UBN
 OH2LNH 

 

 HG8C

6,000 
9,048 

93 
106 

240 
312 

25 
29 

UBN
 HA8EK 

 

 R7CK

5,565 
6,307 

68 
69 

105 
119 

53 
53 

UBN
  

 

 RA6LIS

5,280 
7,025 

85 
87 

220 
281 

24 
25 

UBN
  

 

 RA3FD

4,488 
5,727 

76 
77 

204 
249 

22 
23 

UBN
  

 

 R6LAQ

4,374 
5,771 

68 
71 

162 
199 

27 
29 

UBN
  

 

 LZ1ZM

4,275 
5,649 

84 
89 

225 
269 

19 
21 

UBN
  

 

 UA9ODU

4,225 
6,453 

65 
67 

169 
239 

25 
27 

UBN
  

 

 SP4W

3,675 
4,539 

87 
89 

245 
267 

15 
17 

UBN
  

 

 R6YY

3,224 
3,498 

58 
60 

62 
66 

52 
53 

UBN
  

 

 PA3EEG

3,168 
3,488 

51 
51 

99 
109 

32 
32 

UBN
  

 

 9A7DD

2,750 
4,031 

48 
55 

110 
139 

25 
29 

UBN
  

 

 OE9WGI

2,706 
2,898 

53 
56 

123 
126 

22 
23 

UBN
  

 

 R3EA

1,679 
1,587 

38 
39 

73 
69 

23 
23 

UBN
  

 

 RA3DQP

1,554 
1,716 

37 
41 

74 
78 

21 
22 

UBN
  

 

 RT6K

1,204 
1,560 

35 
36 

86 
104 

14 
15 

UBN
  

 

 RA4AAT

1,200 
2,193 

33 
39 

80 
129 

15 
17 

UBN
  

 

 PA2W

1,122 
1,666 

38 
43 

102 
119 

11 
14 

UBN
  

 

 R7KQ

1,054 
1,780 

25 
31 

62 
89 

17 
20 

UBN
  

 

 HA1AG

1,037 
1,494 

26 
27 

61 
83 

17 
18 

UBN
  

 

 UA9OSB

1,024 
1,805 

27 
31 

64 
95 

16 
19 

UBN
  

 

 PD0WR

1,007 
1,281 

28 
30 

53 
61 

19 
21 

UBN
  

 

 JF1KWG

924 
1,287 

28 
29 

84 
117 

11 
11 

UBN
  

 

 UA9SBR

744 
948 

23 
25 

62 
79 

12 
12 

UBN
  

 

 HG17HA

720 
801 

29 
35 

80 
89 


UBN
 HA6NL 

 

 PE2K

708 
1,064 

24 
28 

59 
76 

12 
14 

UBN
  

 

 7K1LUE

540 
792 

21 
21 

60 
88 


UBN
  

 

 RK5W

496 
1,040 

26 
34 

62 
80 


13 

UBN
  

 

 IK2IKW

323 
399 

17 
19 

19 
21 

17 
19 

UBN
  

 

 UA4UAR

312 
472 

15 
17 

39 
59 


UBN
  

 

 PA3I/P

248 
368 

13 
16 

31 
46 


UBN
 PA3I 

 

 UA6J

200 
320 

15 
16 

40 
64 


UBN
  

 

 PD3OES

184 
370 

11 
15 

23 
37 


10 

UBN
  

 

 RA0WHE

96 
210 


10 

24 
42 


UBN
  

 

 F4GFT

72 
72 


24 
24 


UBN
  

 

 RN3FY

64 
80 


16 
16 


UBN
  

 

 UR5FCM

45 
69 


15 
23 


UBN
  

 

 DL/UA9CDC

44 
21,638 


135 

11 
349 


62 

UBN
 UA9CDC 

 

 R4CA


20 10 


UBN
  

 

 LZ0AL


25,740 

-
287 


286 


90 

UBN
  

 

 LZ0BO


22,800 


304 


300 


76 

UBN
  

 

 LZ0CF


25,578 

-
297 


294 


87 

UBN
  

 

 LZ0FT


24,475 


276 


275 


89 

UBN
  

 

 LZ1DPN


39 

-


13 


UBN
  

 

 R31A


12,012 


183 


182 


66 

UBN
 RU8T, UB8SDV 

 

 R31I


1,711 

-
59 


59 


29 

UBN
 UB3DPE, UB3DPI 

 

 R32T


19,572 


234 


233 


84 

UBN
 RU8T, UB8SDV 

 

 R32U


6,440 

-
118 


115 


56 

UBN
 UB3DPE, UB3DPI 

 

 R33A


25,484 


277 


277 


92 

UBN
 RD1A, RW1F 

 

 R33B


33,909 

-
384 


381 


89 

UBN
 RT3N, RX4W 

 

 R33E


31,734 


391 


387 


82 

UBN
 RC6U, RA6CA 

 

 R33F


18,018 

-
236 


234 


77 

UBN
 RW4NW 

 

 R33G


21,075 


284 


281 


75 

UBN
 RT5T 

 

 R33H


15,768 

-
222 


219 


72 

UBN
 UA4PN 

 

 R33I


29,050 


356 


350 


83 

UBN
 RA3ATX, R3DCX 

 

 R33J


15,572 

-
230 


229 


68 

UBN
 R2AA 

 

 R33K


39,652 


438 


431 


92 

UBN
 UA4HOX, UA4HTT 

 

 R33L


27,864 

-
325 


324 


86 

UBN
 RK4FL, UD4F 

 

 R33M


35,640 


415 


405 


88 

UBN
 RV3FF, RM6AA 

 

 R33N


22,962 

-
267 


267 


86 

UBN
 R8CT 

 

 R33O


34,425 


415 


405 


85 

UBN
 RM9T, RX9SN 

 

 R33Q


32,669 

-
366 


359 


91 

UBN
 RM9T, RX9SN 

 

 R33R


33,294 


360 


358 


93 

UBN
 RA9AP 

 

 R33S


20,216 

-
266 


266 


76 

UBN
 RA1AL 

 

 R33T


43,785 


427 


417 


105 

UBN
 UA4Z, RL3FT 

 

 R33U


24,661 

-
272 


271 


91 

UBN
 UA4LL 

 

 R33V


30,846 


329 


318 


97 

UBN
 RK4FM, RK4FU 

 

 R33W


35,600 

-
358 


356 


100 

UBN
 R3GM, RV1AW 

 

 R33X


24,236 


294 


292 


83 

UBN
 R9GM 

 

 R33Y


25,256 

-
290 


287 


88 

UBN
  

 

 R33Z


39,520 


384 


380 


104 

UBN
 UA3DPX, UA4FER 

 

 R34D


5,920 

-
162 


160 


37 

UBN
 UB3DPE, UB3DPI 

 

 R34O


18,403 


241 


239 


77 

UBN
 RU8T, UB8SDV 

 

 R35A


20,244 

-
241 


241 


84 

UBN
 UA4PN 

 

 R35B


47,082 


425 


413 


114 

UBN
 RV3FF, RM6AA 

 

 R35C


42,728 

-
395 


392 


109 

UBN
 RC6U, RA6CA 

 

 R35E


22,748 


242 


242 


94 

UBN
 RD1A, RW1F 

 

 R35F


21,669 

-
234 


233 


93 

UBN
 R8CT 

 

 R35G


37,752 


366 


363 


104 

UBN
 R3GM, RV1AW 

 

 R35H


20,740 

-
251 


244 


85 

UBN
 R9GM 

 

 R35I


38,100 


385 


381 


100 

UBN
 RK4FM, RK4FU 

 

 R35J


21,976 

-
275 


268 


82 

UBN
 RT5T 

 

 R35K


23,760 


265 


264 


90 

UBN
  

 

 R35L


22,606 

-
254 


254 


89 

UBN
 RA1AL 

 

 R35M


41,256 


392 


382 


108 

UBN
 UA3DPX, UA4FER 

 

 R35N


34,037 

-
344 


337 


101 

UBN
 RM9T, RX9SN 

 

 R35O


27,342 


294 


294 


93 

UBN
 R2AA 

 

 R35P


39,930 

-
365 


363 


110 

UBN
 RA3ATX, R3DCX 

 

 R35Q


27,648 


292 


288 


96 

UBN
 RW4NW 

 

 R35R


37,842 

-
361 


357 


106 

UBN
 RK4FL, UD4F 

 

 R35S


36,828 


378 


372 


99 

UBN
 UA4HOX, UA4HTT 

 

 R35U


48,158 

-
406 


398 


121 

UBN
 UA4Z, RL3FT 

 

 R35V


47,672 


410 


404 


118 

UBN
 RM9T, RX9SN 

 

 R35X


33,100 

-
334 


331 


100 

UBN
 RT3N, RX4W 

 

 R35Y


23,310 


260 


259 


90 

UBN
 UA4LL 

 

 R35Z


35,574 

-
366 


363 


98 

UBN
 RA9AP 

 

 R37A


34,840 


338 


335 


104 

UBN
 RA9AP 

 

 R37B


21,844 

-
255 


254 


86 

UBN
 RA1AL 

 

 R37C


16,206 


219 


219 


74 

UBN
 UA4LL 

 

 R37D


17,220 

-
246 


246 


70 

UBN
  

 

 R37E


35,350 


352 


350 


101 

UBN
 R3GM, RV1AW 

 

 R37F


35,084 

-
363 


358 


98 

UBN
 RK4FM, RK4FU 

 

 R37G


35,350 


354 


350 


101 

UBN
 RM9T, RX9SN 

 

 R37H


13,359 

-
187 


183 


73 

UBN
 RT5T 

 

 R37I


44,955 


413 


405 


111 

UBN
 RV3FF, RM6AA 

 

 R37J


21,912 

-
250 


249 


88 

UBN
 R9GM 

 

 R37K


14,490 


207 


207 


70 

UBN
 RW4NW 

 

 R37M


34,390 

-
364 


362 


95 

UBN
 RC6U, RA6CA 

 

 R37N


18,758 


227 


226 


83 

UBN
 R8CT 

 

 R37O


36,668 

-
364 


356 


103 

UBN
 UA4HOX, UA4HTT 

 

 R37P


33,462 


341 


338 


99 

UBN
 RA3ATX, R3DCX 

 

 R37Q


47,355 

-
390 


385 


123 

UBN
 UA4Z, RL3FT 

 

 R37R


22,792 


260 


259 


88 

UBN
 R2AA 

 

 R37U


16,030 

-
229 


229 


70 

UBN
 UA4PN 

 

 R37W


31,304 


351 


344 


91 

UBN
 RM9T, RX9SN 

 

 R37X


28,800 

-
325 


320 


90 

UBN
 RK4FL, UD4F 

 

 R37Y


36,358 


348 


343 


106 

UBN
 UA3DPX, UA4FER 

 

 R37Z


32,107 

-
335 


331 


97 

UBN
 RT3N, RX4W 

 

 R38F


7,050 


144 


141 


50 

UBN
 UB3DPE, UB3DPI 

 

 R38Z


14,910 

-
212 


210 


71 

UBN
 RU8T, UB8SDV 

 

 R39A


40,456 


393 


389 


104 

UBN
 R3GM, RV1AW 

 

 R39B


40,278 

-
421 


411 


98 

UBN
 RV3FF, RM6AA 

 

 R39C


42,420 


423 


420 


101 

UBN
 RM9T, RX9SN 

 

 R39D


36,666 

-
385 


378 


97 

UBN
 RK4FL, UD4F 

 

 R39E


42,228 


399 


391 


108 

UBN
 UA3DPX, UA4FER 

 

 R39F


27,679 

-
311 


311 


89 

UBN
 RD1A, RW1F 

 

 R39G


43,672 


430 


424 


103 

UBN
 UA4HOX, UA4HTT 

 

 R39H


25,696 

-
292 


292 


88 

UBN
  

 

 R39I


23,936 


274 


272 


88 

UBN
 RT5T 

 

 R39J


45,621 

-
417 


411 


111 

UBN
 UA4Z, RL3FT 

 

 R39K


44,183 


396 


391 


113 

UBN
 RM9T, RX9SN 

 

 R39M


24,087 

-
260 


259 


93 

UBN
 R8CT 

 

 R39N


29,853 


322 


321 


93 

UBN
 RT3N, RX4W 

 

 R39O


33,792 

-
353 


352 


96 

UBN
 RA3ATX, R3DCX 

 

 R39P


21,840 


261 


260 


84 

UBN
 UA4PN 

 

 R39Q


21,128 

-
279 


278 


76 

UBN
 UA4LL 

 

 R39R


25,080 


287 


285 


88 

UBN
 R9GM 

 

 R39S


24,376 

-
280 


277 


88 

UBN
 RW4NW 

 

 R39T


24,510 


285 


285 


86 

UBN
 RA1AL 

 

 R39U


40,400 

-
403 


400 


101 

UBN
 RC6U, RA6CA 

 

 R39V


32,928 


350 


343 


96 

UBN
 RK4FM, RK4FU 

 

 R39X


27,990 

-
316 


311 


90 

UBN
 R2AA 

 

 R39Y


33,535 


356 


353 


95 

UBN
 RA9AP 

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации.
Место
Регион
Результат
Список позывных

1

 Калининградская обл.

 UI2K

1

 Орловская обл.

 RK3ER

1

 Белгородская обл.

 RC5Z

1

 Омская обл.

 RA9MX

1

 Ханты-Мансийский АО-Югра

 RA9JBA,RA9JM,RC9J

1

 Свердловская обл.

 RA9DZ,RD8D,RU9CI,RK9CYA,RF9C

1

 Кабардино-Балкарская Республика

 RA6XB,RA6XPG

1

 Костромская обл.

 RA3NC

1

 Московская обл.

 RA3DJA,RD3FV,RJ3F,RK3DXW

1

 

 RA0UJ,RW0UM

1

 Сахалинская обл.

 RA0FF,RT0F

1

 Красноярский край

 RA0AM,RW0AJ,RX0AE

1

 Алтайский край

 R9YC

1

 Республика Коми

 R9XS,RL9X

1

 Томская обл.

 RK8I,RL9I,UI9I

1

 Курганская обл.

 RM9RZ,RN9RF,UA9R

1

 Республика Адыгея

 UB6YBK,RY6Y

1

 Ямало-Ненецкий АО

 UA9KB,UA9SUV/8

1

 Ивановская обл.

 UA3UBT

1

 Смоленская обл.

 UA3LID

1

 Чувашская Республика

 RZ4Z,UA4YE

1

 Кировская обл.

 RW4NF,UA4NBA

1

 Пензенская обл.

 RW4F

1

 Ленинградская обл.

 RW1CW,UA1CAK,UA1CEG

1

 Калужская обл.

 RU3XY,RW3X,RW3XZ

1

 Приморский край

 RU0LL,RZ0LWA,UI0L

1

 Ульяновская обл.

 RT4M

1

 Республика Марий Эл

 RN4SC,RW4S,UA4SJO,UA4S

1

 Рязанская обл.

 RN3S,RK3SWS/P

1

 Пермский край

 R9FBM,R9FN,UA9FLK

1

 Челябинская обл.

 R9AB,RA9AAA,RA9AC,RM9A

1

 Курская обл.

 R3WZ,RA3WVG,RT3W

1

 Владимирская обл.

 R3VL,RA3VX

1

 Тамбовская обл.

 R3RT,RA3RBL,UA3R

1

 Хабаровский край

 R0CAF,R0CM,RN0CT

1

 Республика Саха (Якутия)

 R0QA

1

 Иркутская обл.

 R0RC,R0SI,RA0SMS,RK0S

1

 г. Санкт-Петербург

 R1BCE,R1BW,R1DX

1

 Вологодская обл.

 R1QE,RT1Q

1

 г. Москва

 R2ACL,R2AD,R3AAA

1

 Липецкая обл.

 R2GB,R3GZ,RM3G

1

 Нижегородская обл.

 R33D,R33D,R33D

1

 Воронежская обл.

 R3KQ,R3OM,R3QA,RG3K

1

 Ярославская обл.

 R3MU,RV3MR,RK3MXT

1

 Волгоградская обл.

 R4AC,R4BZ,RL4A

1

 Саратовская обл.

 R4CU,RQ4D,RW4CLF

1

 Республика Башкортостан

 R8WF,R8WO,RN9WA

1

 Кемеровская обл.

 R8UT,R9UE,RA9UN

1

 Оренбургская обл.

 R8TT,R9SS,RA9SK,RK9T

1

 Новосибирская обл.

 R8OA,R9OCN,R9OK

1

 Тюменская обл.

 R8LA,R8LG,RW9LL

1

 г. Севастополь

 R7RF,RA7R,RA7RA

1

 Ростовская обл.

 R7MY,R7NP,RA7M,RN6L

1

 Краснодарский край

 R7AT,R7AW,R7CD

1

 Республика Крым

 R6KEE,RK6K,RU6K

1

 Ставропольский край

 R6GE,R7TQ,RD7T

1

 Удмуртская Республика

 R4WAE,RD4W,RN4W

1

 Республика Татарстан

 R4RE,RM4R,UA4PAQ

1

 Самарская обл.

 R4HC,R4IT,RA4HBS

1

 Тульская обл.

 R3PIQ,RK3PWR

Командный зачет среди Региональных отделение СРР.
Место
Отделение СРР
Результат
Список позывных

1

 Челябинская обл.

3,735,661 

 RM9A, RT9A, RC9A, UD8A, RO9A, RX9AF, UC9A, RU9AC, RA9AJ, RA9AU, RA9AAA, RZ9AD, RA9AC, R9AB, RA9AFZ, RW9AV

2

 Свердловская обл.

1,644,611 

 RF9C, RA9DZ, RU9CI, RW9CD, RK9CYA, UA9CHL, RX9CAZ, RD8D, RX9CM

3

 Краснодарский край

1,458,959 

 R7AW, UA6CC, UC7A, RU6AV, R7AT, R7CD, UA6AA, UA6BFE

4

 Томская обл.

1,135,070 

 UI9I, RK8I, RL9I

5

 Новосибирская обл.

974,869 

 RW9OW, R8OA, RO9O, R9OK, RT8O, UA9OC, R9OV, R9OCN, UA9OME, RZ9OW

6

 Оренбургская обл.

888,835 

 R8TT, RW9SW, UF8T, RA9SN, RA9SK, RO9T, RU9TN, RK9T, RW8T, RO9S, R9SS, UA9SUV/8, UA9SEC

7

 Воронежская обл.

888,048 

 R3KQ, R3QA, UA3QPA, UA3QAM, RG3K, R3OM

8

 Республика Башкортостан

870,854 

 RX9WN/4, UA9W, R8WO, UI8W, RN9WA, RW9W, R8WF

9

 г. Москва

832,528 

 RT5C, RA3AN, UB3A, UA3AP, RW3AI, RN3AC, R2AD, RG3B, RX3AGQ, R3AAA, RK3AVO, R2ACL

10

 Тюменская обл.

808,912 

 UA9LDD, RW9LL, R8LA, UA9LIF, R8LG

11

 г. Санкт-Петербург

796,415 

 UA1AFT, R1DX, UA1AAF, RV1CC, R1BW, RD1AH, R1BCE, RZ1A, R1BBL, RU1M

12

 Республика Адыгея

680,106 

 RY6Y, UB6YBK

13

 Республика Марий Эл

636,262 

 UA4S, RW4S, RN4SC, UA4SJO

14

 Волгоградская обл.

610,465 

 RL4A, RU4A, R4BZ, R4AC, RW4AD, RU4AA

15

 Ростовская обл.

577,397 

 UA6LCN, RN6L, RW7M, UA6LCJ, R7NP, R7MY, RA7M, RT6N

16

 Республика Татарстан

505,604 

 R4RE, UA4Q, UA4PAQ, RM4R

17

 Московская обл.

489,420 

 RM2D, UA3BL, RD3FV, RW3DU, RJ3F, UC5D, RA3DJA, RW3DY, UB3DDA, UI3D, RK3DXW, RZ2D, RK3DSW

18

 Самарская обл.

380,084 

 R4IT, RG4I, UI4I, RA4HBS, UA4HBM, RN4HAB, RA4HG, R4HC

19

 Калининградская обл.

378,487 

 UI2K

20

 Удмуртская Республика

350,941 

 RW4WA, R4WBF, R4WAE, RN4W, RD4W

21

 г. Севастополь

340,460 

 RA7R, R6RA, R7RF, RA7RA, R7RAW

22

 Ханты-Мансийский АО-Югра

324,086 

 RC9J, RA9JBA, RA9JM

23

 Курганская обл.

256,592 

 RN9RF, UA9R, RM9RZ

24

 Ставропольский край

251,308 

 RD7T, UA6HFI, R6GE, R7TQ

25

 Республика Коми

242,262 

 RL9X, R9XS

26

 Саратовская обл.

241,559 

 RW4CLF, UA4CNJ, R4CU, RQ4D

27

 Калужская обл.

216,667 

 RU3XY, RW3X, RW3XZ

28

 Красноярский край

210,768 

 UC0A, RX0AE, RA0AM, UA0ACG, RW0AJ

29

 Тамбовская обл.

207,362 

 UA3RJ, R3RT, UA3RBP, UA3R, RA3RBL

30

 Ульяновская обл.

199,082 

 RT4M

31

 Иркутская обл.

198,304 

 RA0SMS, R0SI, R0RC, RK0S

32

 Республика Крым

183,369 

 UA6KAC, RU6K, UB7K, RK6K, R6KEE

33

 Орловская обл.

180,160 

 RK3ER

34

 Омская обл.

168,804 

 RA9MX

35

 Смоленская обл.

164,274 

 UA3LID

36

 Сахалинская обл.

140,474 

 RA0FF, RT0F

37

 Кабардино-Балкарская Республика

126,394 

 RK7X, RA6XPG, RA6XB

38

 Пермский край

121,078 

 UA9FLK, R9FBM, R9FN

39

 Белгородская обл.

120,393 

 RC5Z

40

 Ярославская обл.

111,637 

 RK3MXT, RV3MR, R3MU

41

 Ленинградская обл.

109,144 

 RW1CW, UA1CAK, UA1CEG

42

 Кемеровская обл.

101,547 

 RZ8U, R8UT, RA9UN, RZ9UO, UD8V, RZ9UMA, RK9UE, R9UE

43

 Липецкая обл.

98,662 

 R3GZ, RM3G, R2GB

44

 Рязанская обл.

84,270 

 RN3S, RK3SWS/P

45

 Тульская обл.

79,273 

 RK3PWR, R3PIQ

46

 Владимирская обл.

73,366 

 R3VL, RA3VX

47

 Республика Саха (Якутия)

59,697 

 R0QA

48

 Вологодская обл.

53,536 

 R1QE, RT1Q

49

 Костромская обл.

50,490 

 RA3NC

50

 Ямало-Ненецкий АО

48,470 

 UA9KB

51

 Нижегородская обл.

45,234 

 RU5TT, RZ3TZZ, RN3T, R3THA, UA3TW

52

 Алтайский край

35,922 

 R9YU, R9YC

53

 Пензенская обл.

31,044 

 RW4F, R4FBC

54

 Кировская обл.

28,274 

 RW4NF, UA4NBA

55

 Курская обл.

20,399 

 RT3W, R3WZ, RA3WVG

56

 Приморский край

16,769 

 RU0LL, RZ0LWA, UI0L

57

 Чувашская Республика

14,382 

 RZ4Z, UA4YE

58

 Ивановская обл.

9,164 

 UA3UBT

59

 

8,450 

 RW0UM, RA0UJ, RA0UF/8

60

 Хабаровский край

5,456 

 R0CM, RN0CT, R0CAF

Ham spirit


.