russian english
 
Результаты за Соревнования СРР по радиоспорту
Финальные результаты за 2022
SINGLE-OP HIGH MIXED Russia
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
ITU Zones
Cfm/Clmd
RTC Exch.
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 UA6CC

534,612 
546,521 

955 
974 

1,937 
1,973 

276 
277 


UBN
  

2

 RA6CA

506,328 
535,479 

904 
931 

1,734 
1,779 

292 
301 


UBN
  

3

 RX9WN

386,624 
409,860 

743 
772 

1,726 
1,782 

224 
230 


UBN
  

4

 R7AW

357,435 
385,605 

847 
871 

1,833 
1,881 

195 
205 


UBN
  

5

 RA9P

344,706 
396,640 

878 
927 

2,361 
2,479 

146 
160 


UBN
  

6

 RU3A

330,218 
352,980 

741 
768 

1,603 
1,665 

206 
212 


UBN
 RA3AUU 

7

 RK8I

300,265 
320,048 

735 
761 

1,865 
1,928 

161 
166 


UBN
  

8

 RD0A

247,983 
271,189 

710 
737 

1,893 
1,951 

131 
139 


UBN
  

9

 RX9AF

229,995 
231,876 

563 
567 

1,345 
1,356 

171 
171 


UBN
  

10

 UA9CTT

225,940 
234,900 

627 
643 

1,580 
1,620 

143 
145 


UBN
  

11

 RM4K

213,499 
242,892 

693 
727 

1,493 
1,557 

143 
156 


UBN
 R4IT 

12

 RT2F

182,621 
200,486 

641 
671 

1,333 
1,402 

137 
143 


UBN
  

13

 RA0R

145,130 
149,994 

491 
500 

1,262 
1,282 

115 
117 


UBN
  

14

 RM4F

132,187 
149,952 

385 
407 

671 
704 

197 
213 


UBN
  

15

 RT5C

127,857 
139,035 

536 
555 

1,173 
1,209 

109 
115 


UBN
  

16

 RA0SMS

124,875 
149,940 

447 
482 

1,125 
1,190 

111 
126 


UBN
  

17

 R4KO

117,135 
124,166 

553 
568 

1,233 
1,267 

95 
98 


UBN
  

18

 RC1W

106,268 
110,744 

427 
435 

857 
872 

124 
127 


UBN
  

19

 R9LY

94,563 
103,484 

452 
484 

1,197 
1,262 

79 
82 


UBN
  

20

 RC3U

89,850 
94,633 

497 
510 

1,198 
1,229 

75 
77 


UBN
  

21

 RL4A

89,679 
92,491 

293 
299 

501 
511 

179 
181 


UBN
  

22

 R4GM

79,569 
85,602 

551 
568 

1,263 
1,297 

63 
66 


UBN
  

23

 RW4HD

57,157 
66,999 

349 
366 

937 
971 

61 
69 


UBN
  

24

 RA7A

54,878 
59,780 

509 
527 

1,193 
1,220 

46 
49 


UBN
  

25

 R1BGJ

52,392 
66,062 

326 
365 

888 
986 

59 
67 


UBN
  

26

 RU6AX

49,928 
54,199 

298 
308 

632 
653 

79 
83 


UBN
  

27

 RA0QD

40,480 
53,495 

270 
305 

736 
823 

55 
65 


UBN
  

28

 RX3AEX

39,543 
43,940 

334 
352 

807 
845 

49 
52 


UBN
  

29

 UA9CDC

37,884 
39,735 

310 
319 

861 
883 

44 
45 


UBN
  

30

 RM0A

35,700 
38,902 

254 
267 

700 
734 

51 
53 


UBN
  

31

 UA9JNT

22,165 
24,909 

158 
170 

403 
437 

55 
57 


UBN
  

32

 R2FZ

21,510 
30,600 

308 
332 

717 
765 

30 
40 


UBN
  

33

 R3TE

18,648 
20,330 

230 
239 

518 
535 

36 
38 


UBN
  

34

 UA4PN

13,335 
14,280 

144 
155 

381 
408 

35 
35 


UBN
  

35

 RM7G

13,161 
14,276 

142 
148 

321 
332 

41 
43 


UBN
  

36

 RW9SW

10,944 
11,900 

101 
106 

114 
119 

96 
100 


UBN
  

37

 RZ1A

10,400 
10,528 

149 
152 

325 
329 

32 
32 


UBN
  

38

 RT2H

9,486 
10,527 

124 
130 

306 
319 

31 
33 


UBN
  

39

 RA9AA

6,976 
7,360 

92 
96 

218 
230 

32 
32 


UBN
  

40

 R3RU

3,885 
4,368 

116 
124 

259 
273 

15 
16 


UBN
 UA3RU 

41

 UA6HLN

3,766 
4,095 

105 
107 

269 
273 

14 
15 


UBN
  

42

 RV6ASU

2,496 
2,968 

48 
52 

96 
106 

26 
28 


UBN
  

43

 R3QX

2,272 
2,465 

59 
60 

142 
145 

16 
17 


UBN
  

44

 RW9USA

1,026 
1,026 

42 
42 

114 
114 UBN
  

45

 RY9C

812 
812 

24 
24 

58 
58 

14 
14 


UBN
 UA8DX 

SINGLE-OP HIGH CW Russia
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
ITU Zones
Cfm/Clmd
RTC Exch.
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 RT9A

557,280 
583,800 

866 
885 

2,064 
2,100 

270 
278 


UBN
  

2

 RU9AD

555,984 
589,662 

816 
844 

1,872 
1,927 

297 
306 


UBN
  

3

 RK9AX

524,772 
590,194 

844 
891 

2,034 
2,123 

258 
278 


UBN
  

4

 RC9A

447,417 
484,453 

804 
836 

1,971 
2,027 

227 
239 


UBN
  

5

 RW9DX

399,168 
432,744 

754 
779 

1,848 
1,898 

216 
228 


UBN
  

6

 RO5F

386,880 
404,352 

769 
792 

1,612 
1,664 

240 
243 


UBN
 UI3D 

7

 RL5A

299,661 
337,557 

774 
806 

1,693 
1,749 

177 
193 


UBN
  

8

 RW4W

298,740 
312,400 

641 
656 

1,532 
1,562 

195 
200 


UBN
  

9

 R6DJM

295,608 
313,914 

655 
673 

1,356 
1,389 

218 
226 


UBN
  

10

 UA6LCN

287,811 
323,748 

558 
590 

1,017 
1,058 

283 
306 


UBN
  

11

 R2RF

286,538 
296,784 

662 
676 

1,358 
1,374 

211 
216 


UBN
 UA3RF 

12

 RT4M

279,864 
295,407 

716 
734 

1,521 
1,563 

184 
189 


UBN
  

13

 R6DM

243,067 
254,990 

580 
593 

1,163 
1,186 

209 
215 


UBN
  

14

 RU3XY

237,320 
246,906 

641 
653 

1,396 
1,419 

170 
174 


UBN
  

15

 UA9LAO

222,056 
225,336 

561 
570 

1,354 
1,374 

164 
164 


UBN
  

16

 RN6AT

213,741 
234,432 

557 
580 

1,143 
1,184 

187 
198 


UBN
  

17

 R4RN

203,504 
223,104 

527 
557 

1,264 
1,344 

161 
166 


UBN
  

18

 RJ9J

200,021 
236,691 

547 
592 

1,439 
1,547 

139 
153 


UBN
  

19

 RO9A

198,414 
207,792 

535 
545 

1,314 
1,332 

151 
156 


UBN
  

20

 RZ9YI

185,725 
210,453 

594 
631 

1,615 
1,711 

115 
123 


UBN
  

21

 RW1A

184,867 
187,425 

443 
446 

829 
833 

223 
225 


UBN
  

22

 R3ZZ

182,490 
199,064 

530 
550 

1,155 
1,192 

158 
167 


UBN
  

23

 R3YC

181,420 
195,219 

482 
508 

940 
981 

193 
199 


UBN
  

24

 RA9MA

175,015 
184,950 

494 
507 

1,207 
1,233 

145 
150 


UBN
  

25

 RW9W

163,185 
179,952 

499 
519 

1,265 
1,304 

129 
138 


UBN
  

26

 R5WW

157,608 
159,866 

532 
535 

1,194 
1,202 

132 
133 


UBN
  

27

 R4WDX

157,375 
163,800 

502 
519 

1,259 
1,300 

125 
126 


UBN
  

28

 RA4Y

139,360 
148,932 

597 
617 

1,340 
1,379 

104 
108 


UBN
  

29

 UA4AQL

137,760 
141,000 

513 
519 

1,120 
1,128 

123 
125 


UBN
  

30

 R7AT

132,912 
135,334 

414 
418 

852 
862 

156 
157 


UBN
  

31

 R4ACY

126,948 
138,900 

437 
453 

894 
926 

142 
150 


UBN
  

32

 RK3P

126,618 
131,950 

434 
441 

898 
910 

141 
145 


UBN
  

33

 UA2FZ

122,928 
129,042 

359 
368 

624 
642 

197 
201 


UBN
  

34

 R4YT

116,070 
117,600 

388 
392 

795 
800 

146 
147 


UBN
  

35

 RX3QNE

114,492 
121,472 

393 
405 

812 
832 

141 
146 


UBN
  

36

 RA3UT

112,428 
121,249 

466 
483 

1,041 
1,073 

108 
113 


UBN
  

37

 R9CX

107,415 
115,236 

405 
422 

1,023 
1,067 

105 
108 


UBN
  

38

 R8WX

106,875 
118,200 

442 
468 

1,125 
1,182 

95 
100 


UBN
  

39

 UD7G

97,440 
104,531 

417 
433 

928 
959 

105 
109 


UBN
  

40

 UA3AGW

74,496 
78,731 

287 
298 

582 
601 

128 
131 


UBN
  

41

 R0TV

70,065 
75,115 

321 
336 

865 
905 

81 
83 


UBN
  

42

 R9OK

68,970 
74,880 

262 
271 

605 
624 

114 
120 


UBN
  

43

 R3VO

46,170 
48,944 

367 
377 

855 
874 

54 
56 


UBN
  

44

 RD4F

41,690 
46,020 

325 
336 

758 
780 

55 
59 


UBN
  

45

 RA3NC

39,208 
41,742 

325 
332 

754 
773 

52 
54 


UBN
  

46

 RM2D

28,526 
32,566 

348 
358 

839 
857 

34 
38 


UBN
  

47

 RZ1AWD

27,328 
29,370 

209 
218 

427 
445 

64 
66 


UBN
 RN0S 

48

 RT0O

26,978 
28,896 

212 
228 

574 
602 

47 
48 


UBN
  

49

 RM0F

25,212 
29,563 

262 
277 

764 
799 

33 
37 


UBN
  

50

 UA6AK

24,675 
28,650 

235 
254 

525 
573 

47 
50 


UBN
  

51

 R5AK

22,287 
22,880 

198 
200 

437 
440 

51 
52 


UBN
  

52

 UA3LEO

19,500 
21,789 

127 
135 

250 
269 

78 
81 


UBN
  

53

 UA3QGT

14,740 
16,498 

110 
116 

220 
226 

67 
73 


UBN
  

54

 RG2Y

14,382 
14,943 

145 
149 

282 
293 

51 
51 


UBN
  

55

 RN6MA

13,152 
13,573 

127 
128 

274 
277 

48 
49 


UBN
  

56

 UA4HDB

12,943 
19,494 

123 
150 

301 
361 

43 
54 


UBN
  

57

 UG3A

12,425 
13,394 

153 
157 

355 
362 

35 
37 


UBN
  

58

 RC9F

10,575 
12,444 

104 
111 

235 
244 

45 
51 


UBN
  

59

 RG4A

10,296 
11,178 

114 
119 

234 
243 

44 
46 


UBN
  

60

 RU4PU

10,020 
13,832 

216 
229 

501 
532 

20 
26 


UBN
  

61

 RV3VR

9,100 
10,840 

115 
123 

260 
271 

35 
40 


UBN
  

62

 RK3TT

8,892 
9,006 

88 
89 

156 
158 

57 
57 


UBN
  

63

 RA0AM

8,880 
11,970 

87 
100 

185 
210 

48 
57 


UBN
  

64

 RZ9A

8,686 
9,844 

86 
92 

202 
214 

43 
46 


UBN
  

65

 R8OM

7,920 
8,512 

98 
100 

264 
266 

30 
32 


UBN
  

66

 RA0T

7,360 
7,498 

113 
115 

320 
326 

23 
23 


UBN
  

67

 R1QAL

6,144 
6,903 

208 
215 

512 
531 

12 
13 


UBN
  

68

 RU6MO

4,704 
5,487 

78 
83 

168 
177 

28 
31 


UBN
  

69

 R6KA

4,335 
4,662 

115 
117 

255 
259 

17 
18 


UBN
  

70

 RC0CD

3,113 
3,344 

95 
102 

283 
304 

11 
11 


UBN
  

71

 UA0CA

3,096 
3,726 

46 
51 

72 
81 

43 
46 


UBN
  

72

 RD4A

2,744 
2,898 

85 
90 

196 
207 

14 
14 


UBN
  

73

 UA0QN

2,616 
3,029 

74 
79 

218 
233 

12 
13 


UBN
  

74

 RT1A

1,480 
5,760 

36 
78 

74 
160 

20 
36 


UBN
  

75

 RT5Q

957 
957 

29 
29 

33 
33 

29 
29 


UBN
  

SINGLE-OP HIGH SSB Russia
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
ITU Zones
Cfm/Clmd
RTC Exch.
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 UA9AU

125,820 
138,180 

404 
429 

932 
987 

135 
140 


UBN
  

2

 RA3OA

122,760 
135,198 

473 
509 

990 
1,073 

124 
126 


UBN
  

3

 RA9AU

113,760 
117,612 

393 
403 

948 
972 

120 
121 


UBN
  

4

 RM4HZ

105,830 
123,188 

447 
478 

1,114 
1,196 

95 
103 


UBN
  

5

 UA9R

104,830 
108,114 

397 
405 

953 
974 

110 
111 


UBN
  

6

 RZ3B

104,432 
116,874 

409 
435 

856 
906 

122 
129 


UBN
  

7

 RM8L

71,706 
76,108 

302 
310 

703 
718 

102 
106 


UBN
 RA9LT 

8

 UA0SU

47,396 
50,610 

267 
278 

697 
723 

68 
70 


UBN
  

9

 RW3YB

44,793 
47,642 

268 
280 

553 
581 

81 
82 


UBN
  

10

 UA1AOS

39,467 
41,297 

250 
261 

647 
677 

61 
61 


UBN
  

11

 R3ST

34,830 
35,802 

283 
293 

645 
663 

54 
54 


UBN
  

12

 RZ2D

29,754 
29,982 

233 
236 

522 
526 

57 
57 


UBN
 RZ2D 

13

 RA4PBE

28,820 
30,960 

291 
306 

655 
688 

44 
45 


UBN
  

14

 UA9URI

28,224 
31,482 

212 
220 

576 
594 

49 
53 


UBN
  

15

 RT1S

28,184 
29,256 

244 
248 

542 
552 

52 
53 


UBN
  

16

 R4RB

12,466 
18,180 

194 
220 

542 
606 

23 
30 


UBN
  

17

 R4FCJ

12,276 
13,580 

164 
172 

372 
388 

33 
35 


UBN
  

18

 R1YY

10,329 
10,923 

120 
126 

313 
331 

33 
33 


UBN
  

19

 RA9SDT

8,300 
10,680 

133 
143 

332 
356 

25 
30 


UBN
  

20

 RU9CC

7,398 
10,956 

107 
132 

274 
332 

27 
33 


UBN
  

21

 R6LFX

6,370 
8,120 

113 
132 

245 
290 

26 
28 


UBN
  

22

 R6CR

5,712 
6,716 

121 
130 

272 
292 

21 
23 


UBN
  

23

 UA6ART

5,396 
5,700 

129 
137 

284 
300 

19 
19 


UBN
  

24

 R3RAE

3,444 
3,549 

69 
71 

164 
169 

21 
21 


UBN
  

25

 RV9YP

2,640 
2,730 

90 
94 

264 
273 

10 
10 


UBN
  

26

 RW1CW

2,025 
2,079 

42 
43 

75 
77 

27 
27 


UBN
  

27

 R5EJ

1,390 
1,450 

67 
72 

139 
145 

10 
10 


UBN
  

28

 R2BFL

852 
852 

30 
30 

71 
71 

12 
12 


UBN
  

SINGLE-OP LOW MIXED Russia
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
ITU Zones
Cfm/Clmd
RTC Exch.
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 UA9MA

291,949 
305,976 

677 
699 

1,631 
1,672 

179 
183 


UBN
  

2

 UF5A

216,576 
228,436 

560 
581 

1,152 
1,196 

188 
191 


UBN
  

3

 RD8D

205,226 
207,905 

476 
480 

959 
967 

214 
215 


UBN
 RX9CAZ 

4

 RU7A

191,400 
195,804 

471 
477 

870 
882 

220 
222 


UBN
  

5

 RA3Y

180,393 
187,200 

548 
562 

1,149 
1,170 

157 
160 


UBN
  

6

 RW3QJ

167,265 
179,400 

501 
517 

945 
975 

177 
184 


UBN
  

7

 UA9CHL

152,308 
158,465 

374 
381 

754 
773 

202 
205 


UBN
  

8

 UA4LL

142,714 
147,030 

485 
496 

998 
1,014 

143 
145 


UBN
  

9

 R5AJ

141,610 
145,920 

534 
546 

1,190 
1,216 

119 
120 


UBN
  

10

 RU9I

105,315 
114,912 

358 
373 

885 
912 

119 
126 


UBN
  

11

 RW4NW

85,248 
93,016 

313 
328 

576 
604 

148 
154 


UBN
  

12

 RA4AR

80,190 
96,800 

412 
445 

891 
968 

90 
100 


UBN
  

13

 RT4P

76,000 
83,160 

378 
398 

800 
840 

95 
99 


UBN
  

14

 R8WF

72,930 
79,924 

306 
320 

663 
689 

110 
116 


UBN
  

15

 UI8C

68,159 
77,400 

303 
315 

749 
774 

91 
100 


UBN
  

16

 R9AB

64,887 
69,948 

258 
267 

503 
522 

129 
134 


UBN
  

17

 RA4HBS

61,722 
69,861 

314 
335 

762 
803 

81 
87 


UBN
  

18

 RK4K

51,120 
55,680 

274 
283 

568 
580 

90 
96 


UBN
 UA4HGL 

19

 RN3OG

43,605 
44,978 

247 
251 

513 
523 

85 
86 


UBN
  

20

 RM8W

39,960 
43,428 

220 
229 

222 
231 

180 
188 


UBN
  

21

 RA4CL

37,824 
38,480 

264 
265 

591 
592 

64 
65 


UBN
  

22

 UD2F

37,744 
41,067 

190 
198 

337 
351 

112 
117 


UBN
  

23

 R1QE

37,584 
38,704 

293 
298 

648 
656 

58 
59 


UBN
  

24

 R1LN

31,590 
38,442 

366 
398 

810 
894 

39 
43 


UBN
  

25

 UA4CNJ

31,548 
33,166 

319 
321 

717 
721 

44 
46 


UBN
  

26

 UA3RA

30,345 
32,078 

178 
185 

357 
373 

85 
86 


UBN
  

27

 R2VM

29,019 
29,274 

258 
261 

569 
574 

51 
51 


UBN
  

28

 RL9O

28,908 
30,150 

181 
185 

396 
402 

73 
75 


UBN
  

29

 UA1WCF

25,840 
25,840 

186 
186 

380 
380 

68 
68 


UBN
  

30

 UA9SMU

23,280 
26,780 

190 
202 

388 
412 

60 
65 


UBN
  

31

 RW3FB

22,496 
23,273 

262 
271 

608 
629 

37 
37 


UBN
  

32

 RM2P

21,670 
22,055 

197 
201 

394 
401 

55 
55 


UBN
  

33

 UF4S

21,420 
30,618 

229 
260 

510 
567 

42 
54 


UBN
  

34

 UB2F

17,885 
20,628 

168 
178 

365 
382 

49 
54 


UBN
  

35

 R2UZ

17,507 
18,245 

191 
198 

427 
445 

41 
41 


UBN
  

36

 RV3X

16,732 
20,193 

161 
175 

356 
381 

47 
53 


UBN
  

37

 RC4YA

13,860 
14,535 

146 
149 

315 
323 

44 
45 


UBN
  

38

 RA3VX

13,653 
13,776 

150 
151 

333 
336 

41 
41 


UBN
  

39

 UI4P

13,448 
20,304 

150 
173 

328 
376 

41 
54 


UBN
  

40

 RL2H

10,620 
13,800 

129 
150 

295 
345 

36 
40 


UBN
  

41

 RA3VGS

7,471 
8,091 

106 
115 

241 
261 

31 
31 


UBN
  

42

 UA3YMO

7,174 
7,174 

103 
103 

211 
211 

34 
34 


UBN
  

43

 R3PIQ

7,099 
8,330 

101 
110 

229 
245 

31 
34 


UBN
  

44

 RM3TO

6,650 
7,300 

151 
157 

350 
365 

19 
20 


UBN
  

45

 RV4CU

5,840 
10,314 

128 
170 

292 
382 

20 
27 


UBN
  

46

 R9QQ

5,250 
5,694 

75 
78 

75 
78 

70 
73 


UBN
  

47

 RD1A

4,264 
4,620 

69 
73 

104 
110 

41 
42 


UBN
  

48

 RN5M

4,025 
4,440 

63 
65 

115 
120 

35 
37 


UBN
  

49

 RA4CCK

3,948 
4,444 

88 
96 

188 
202 

21 
22 


UBN
  

50

 UA3DLD

3,234 
3,888 

62 
68 

98 
108 

33 
36 


UBN
  

51

 R9CM

2,600 
3,052 

47 
51 

100 
109 

26 
28 


UBN
  

52

 RA9YUI

1,635 
1,904 

39 
43 

109 
119 

15 
16 


UBN
  

53

 RU1AT

1,552 
2,583 

43 
59 

97 
123 

16 
21 


UBN
  

54

 R3IBZ

1,482 
1,580 

40 
41 

78 
79 

19 
20 


UBN
  

55

 UB3DUW

1,404 
2,016 

55 
68 

117 
144 

12 
14 


UBN
  

56

 RA4FUT

1,320 
1,320 

51 
53 

110 
110 

12 
12 


UBN
  

57

 R4AAR

720 
774 

33 
35 

80 
86 UBN
  

58

 R2BCD

440 
639 

22 
30 

55 
71 UBN
  

59

 UA9BA

144 
144 

10 
10 

24 
24 UBN
  

60

 R1BET

100 
136 


12 

25 
34 UBN
  

61

 UA9QCP/3


12 

UBN
 UA9QCP 

SINGLE-OP LOW CW Russia
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
ITU Zones
Cfm/Clmd
RTC Exch.
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 R8CT

670,432 
701,825 

892 
917 

2,044 
2,095 

328 
335 


UBN
  

2

 UB7K

435,660 
477,271 

814 
863 

1,644 
1,723 

265 
277 


UBN
  

3

 RA3AN

335,960 
347,403 

715 
723 

1,480 
1,491 

227 
233 


UBN
  

4

 R7MM

295,630 
299,094 

623 
626 

1,258 
1,262 

235 
237 


UBN
  

5

 UA3LID

274,574 
278,784 

558 
562 

1,081 
1,089 

254 
256 


UBN
  

6

 RA9DZ

257,697 
271,728 

536 
550 

1,233 
1,258 

209 
216 


UBN
  

7

 RA9AP

245,376 
255,354 

513 
523 

1,152 
1,166 

213 
219 


UBN
  

8

 RA3YDA

227,896 
230,300 

497 
500 

934 
940 

244 
245 


UBN
  

9

 UA9W

200,718 
206,886 

424 
431 

826 
841 

243 
246 


UBN
  

10

 UA3RBR

194,668 
206,011 

563 
576 

1,187 
1,219 

164 
169 


UBN
  

11

 UA3RW

160,425 
165,584 

490 
496 

1,035 
1,048 

155 
158 


UBN
  

12

 UA6LCJ

155,682 
160,552 

424 
432 

837 
854 

186 
188 


UBN
  

13

 UA3AP

152,304 
166,957 

471 
490 

1,002 
1,037 

152 
161 


UBN
  

14

 RA7R

141,932 
143,116 

467 
470 

959 
967 

148 
148 


UBN
  

15

 RM9RZ

136,900 
175,612 

391 
440 

925 
1,021 

148 
172 


UBN
  

16

 UA4AGT

130,975 
134,064 

410 
416 

775 
784 

169 
171 


UBN
  

17

 RT5P

130,640 
136,510 

435 
443 

920 
935 

142 
146 


UBN
  

18

 RN3S

129,166 
132,000 

447 
452 

986 
1,000 

131 
132 


UBN
  

19

 RW3DY

128,936 
131,560 

432 
437 

908 
920 

142 
143 


UBN
  

20

 UA4C

114,069 
118,944 

384 
392 

809 
826 

141 
144 


UBN
  

21

 RA9MX

107,550 
112,480 

330 
340 

717 
740 

150 
152 


UBN
  

22

 R7KW

103,588 
107,864 

505 
512 

1,102 
1,112 

94 
97 


UBN
  

23

 RW3X

92,650 
97,008 

488 
504 

1,090 
1,128 

85 
86 


UBN
  

24

 RM4W

91,044 
94,215 

284 
289 

562 
571 

162 
165 


UBN
  

25

 RG5A/6

81,483 
85,280 

275 
283 

519 
533 

157 
160 


UBN
 RG5A 

26

 R3VL

78,408 
85,575 

366 
379 

792 
815 

99 
105 


UBN
  

27

 R7CA

76,400 
80,070 

347 
360 

764 
785 

100 
102 


UBN
  

28

 RO1M

73,549 
80,640 

290 
301 

553 
576 

133 
140 


UBN
  

29

 RW0AJ

73,056 
78,100 

303 
312 

761 
781 

96 
100 


UBN
  

30

 RD1T

71,004 
79,170 

358 
374 

732 
754 

97 
105 


UBN
  

31

 R3OR

68,775 
72,252 

318 
325 

655 
669 

105 
108 


UBN
  

32

 RN4HAB

60,354 
67,456 

390 
412 

958 
992 

63 
68 


UBN
  

33

 R4WAE

59,972 
66,400 

296 
309 

638 
664 

94 
100 


UBN
  

34

 UA6HFI

55,106 
56,644 

258 
262 

467 
476 

118 
119 


UBN
  

35

 UA5R

53,607 
55,296 

249 
255 

501 
512 

107 
108 


UBN
  

36

 RN9RF

52,359 
52,917 

234 
236 

563 
569 

93 
93 


UBN
  

37

 UA1ANA

46,437 
49,070 

310 
322 

673 
701 

69 
70 


UBN
  

38

 R7AM

46,431 
55,080 

284 
306 

603 
648 

77 
85 


UBN
  

39

 RA9JM

45,010 
48,600 

246 
258 

643 
675 

70 
72 


UBN
  

40

 RT6N

44,650 
45,600 

225 
228 

470 
475 

95 
96 


UBN
  

41

 RX7T

43,416 
45,069 

251 
254 

536 
543 

81 
83 


UBN
  

42

 RV3AJ

42,955 
45,360 

272 
283 

605 
630 

71 
72 


UBN
  

43

 RL6C

41,586 
43,610 

225 
232 

478 
490 

87 
89 


UBN
  

44

 RZ6BR

41,490 
44,175 

217 
225 

461 
475 

90 
93 


UBN
  

45

 RG3R

40,194 
42,028 

241 
245 

522 
532 

77 
79 


UBN
  

46

 UA3QAM

39,150 
40,204 

210 
212 

435 
437 

90 
92 


UBN
  

47

 RT1Q

38,592 
39,390 

263 
265 

603 
606 

64 
65 


UBN
  

48

 R9XS

37,744 
44,736 

247 
260 

674 
699 

56 
64 


UBN
  

49

 R5QQ

35,485 
39,100 

307 
320 

755 
782 

47 
50 


UBN
  

50

 RV9CVA

34,850 
38,184 

185 
194 

425 
444 

82 
86 


UBN
  

51

 R8WO

33,872 
34,869 

224 
227 

584 
591 

58 
59 


UBN
  

52

 RX9CC

32,981 
41,216 

215 
246 

559 
644 

59 
64 


UBN
  

53

 R4WR

32,370 
34,360 

297 
308 

830 
859 

39 
40 


UBN
  

54

 RK2M

32,262 
33,866 

254 
258 

566 
574 

57 
59 


UBN
  

55

 UA9XK

32,208 
34,776 

262 
270 

732 
756 

44 
46 


UBN
  

56

 RZ4M

32,064 
35,904 

220 
235 

501 
528 

64 
68 


UBN
  

57

 R4PFL

31,248 
34,452 

226 
239 

496 
522 

63 
66 


UBN
  

58

 R4MA

30,804 
31,008 

204 
205 

453 
456 

68 
68 


UBN
  

59

 RM7C

30,784 
32,472 

219 
226 

481 
492 

64 
66 


UBN
  

60

 RA3FY

30,000 
31,171 

211 
216 

500 
511 

60 
61 


UBN
  

61

 R3RX

29,835 
38,220 

259 
285 

585 
637 

51 
60 


UBN
  

62

 RT9YA

28,980 
32,076 

184 
196 

460 
486 

63 
66 


UBN
  

63

 RA9SN

27,186 
30,750 

228 
240 

591 
615 

46 
50 


UBN
  

64

 UA3YDI

26,712 
29,493 

176 
186 

318 
339 

84 
87 


UBN
  

65

 RX3VF

26,600 
28,600 

241 
251 

532 
550 

50 
52 


UBN
  

66

 R0SBI

26,112 
28,728 

191 
200 

512 
532 

51 
54 


UBN
  

67

 R7RF

25,784 
26,730 

148 
151 

293 
297 

88 
90 


UBN
  

68

 RL3F

25,530 
26,767 

174 
177 

370 
377 

69 
71 


UBN
  

69

 UA4FCO

25,493 
26,840 

218 
221 

481 
488 

53 
55 


UBN
  

70

 RW3AI

25,198 
29,547 

241 
249 

586 
603 

43 
49 


UBN
  

71

 RL3T

24,140 
24,854 

292 
302 

710 
731 

34 
34 


UBN
  

72

 RA3MD

23,292 
24,346 

273 
277 

647 
658 

36 
37 


UBN
  

73

 RW0AR

23,184 
23,598 

190 
193 

504 
513 

46 
46 


UBN
  

74

 UA0UV

21,359 
24,360 

160 
172 

403 
435 

53 
56 


UBN
  

75

 R7KA

19,968 
25,350 

146 
162 

312 
338 

64 
75 


UBN
  

76

 UA7G

19,492 
19,624 

190 
191 

443 
446 

44 
44 


UBN
  

77

 RA3FD

19,482 
19,482 

168 
168 

382 
382 

51 
51 


UBN
  

78

 R4II

19,152 
22,680 

222 
239 

504 
540 

38 
42 


UBN
  

79

 R4IO

18,900 
20,032 

148 
154 

300 
313 

63 
64 


UBN
  

80

 R3XM

17,493 
18,564 

163 
169 

343 
357 

51 
52 


UBN
  

81

 RN4AO

15,175 
16,600 

260 
281 

607 
664 

25 
25 


UBN
  

82

 RM7F

14,467 
15,086 

169 
171 

391 
397 

37 
38 


UBN
  

83

 UA4FDL

13,407 
14,878 

141 
150 

327 
346 

41 
43 


UBN
  

84

 R2EC

12,669 
13,566 

133 
139 

309 
323 

41 
42 


UBN
  

85

 RU5K

12,638 
13,104 

105 
107 

142 
144 

89 
91 


UBN
  

86

 RU9TN

12,625 
13,546 

179 
186 

505 
521 

25 
26 


UBN
  

87

 RA7C

12,420 
12,852 

150 
154 

345 
357 

36 
36 


UBN
  

88

 RN4SC

12,312 
13,143 

139 
145 

324 
337 

38 
39 


UBN
  

89

 UA6EC

12,190 
13,384 

114 
120 

230 
239 

53 
56 


UBN
  

90

 R1NU

12,111 
12,309 

133 
135 

367 
373 

33 
33 


UBN
  

91

 RG0A

11,408 
12,725 

173 
181 

496 
509 

23 
25 


UBN
  

92

 RZ9UO

10,948 
11,725 

120 
125 

322 
335 

34 
35 


UBN
  

93

 R9SS

10,404 
10,608 

114 
116 

306 
312 

34 
34 


UBN
  

94

 R6CW

9,495 
9,982 

98 
101 

211 
217 

45 
46 


UBN
  

95

 RW3WX

9,447 
10,241 

106 
110 

201 
209 

47 
49 


UBN
  

96

 RK4NB

9,432 
9,842 

113 
115 

262 
266 

36 
37 


UBN
  

97

 R2BP

8,481 
9,972 

109 
118 

257 
277 

33 
36 


UBN
  

98

 R0RG

8,064 
9,214 

97 
104 

252 
271 

32 
34 


UBN
  

99

 RT2X

8,056 
9,000 

98 
104 

212 
225 

38 
40 


UBN
  

100

 RA1TM

7,875 
8,280 

102 
105 

225 
230 

35 
36 


UBN
  

101

 RK6HG

7,344 
9,362 

120 
134 

272 
302 

27 
31 


UBN
  

102

 R5FP

7,182 
8,020 

158 
168 

378 
401 

19 
20 


UBN
  

103

 R8WB

6,682 
8,432 

98 
107 

257 
272 

26 
31 


UBN
  

104

 R4NX

6,603 
9,702 

97 
110 

213 
231 

31 
42 


UBN
  

105

 RT8O

6,498 
7,680 

125 
134 

361 
384 

18 
20 


UBN
  

106

 UA3QR

5,712 
6,177 

95 
101 

204 
213 

28 
29 


UBN
  

107

 RW4AD

5,328 
7,182 

133 
152 

296 
342 

18 
21 


UBN
  

108

 UA0SRQ

5,019 
5,478 

87 
91 

239 
249 

21 
22 


UBN
  

109

 UA3GX

4,898 
4,898 

70 
70 

79 
79 

62 
62 


UBN
  

110

 UA0QNV

4,879 
5,185 

96 
102 

287 
305 

17 
17 


UBN
  

111

 R8JAJ/P

4,774 
5,715 

123 
138 

341 
381 

14 
15 


UBN
 R8JAJ 

112

 RA4WE

4,681 
4,864 

64 
65 

151 
152 

31 
32 


UBN
  

113

 UA3GDU

4,514 
4,514 

66 
66 

122 
122 

37 
37 


UBN
  

114

 R8LBI

4,224 
4,425 

71 
72 

176 
177 

24 
25 


UBN
  

115

 UB3SAR

4,180 
4,356 

81 
84 

190 
198 

22 
22 


UBN
  

116

 RV3ZN

3,906 
4,050 

99 
103 

217 
225 

18 
18 


UBN
  

117

 RU7K

3,740 
3,740 

81 
81 

187 
187 

20 
20 


UBN
  

118

 RN6L

3,468 
3,816 

58 
60 

102 
106 

34 
36 


UBN
  

119

 R3IBT

3,174 
4,563 

60 
73 

138 
169 

23 
27 


UBN
  

120

 RA3XCZ

2,508 
2,898 

57 
60 

132 
138 

19 
21 


UBN
  

121

 RZ4AZ

2,384 
2,772 

61 
64 

149 
154 

16 
18 


UBN
  

122

 RW0UM

2,124 
2,691 

63 
73 

177 
207 

12 
13 


UBN
  

123

 RX3MM

1,806 
1,806 

50 
50 

129 
129 

14 
14 


UBN
  

124

 UG4A

1,666 
1,818 

43 
45 

98 
101 

17 
18 


UBN
  

125

 UA3PP

1,638 
1,800 

56 
58 

117 
120 

14 
15 


UBN
  

126

 UF8C

1,387 
1,480 

34 
35 

73 
74 

19 
20 


UBN
  

127

 UA9XO

1,122 
1,236 

35 
36 

102 
103 

11 
12 


UBN
  

128

 RN3DKE

1,024 
1,089 

32 
33 

32 
33 

32 
33 


UBN
  

129

 R2AT

913 
1,008 

37 
38 

83 
84 

11 
12 


UBN
  

130

 RZ3DC

910 
1,156 

31 
34 

65 
68 

14 
17 


UBN
  

131

 UA4FJ

756 
756 

25 
25 

63 
63 

12 
12 


UBN
  

132

 R0CBW

720 
1,284 

27 
36 

80 
107 


12 


UBN
  

133

 RK9UE

707 
707 

35 
35 

101 
101 UBN
  

134

 RW0LX

621 
675 

23 
25 

69 
75 UBN
  

135

 UD0O

576 
946 

25 
30 

72 
86 


11 


UBN
  

136

 UA0A

564 
663 

21 
23 

47 
51 

12 
13 


UBN
  

137

 UA0KBG

504 
840 

21 
28 

63 
84 


10 


UBN
  

138

 RA3VE

414 
470 

20 
21 

46 
47 


10 


UBN
  

139

 RA3AL/M

216 
234 

13 
14 

36 
39 UBN
 RA3AL 

140

 R0LM


UBN
  

141

 RT7C


24,255 


206 


441 


55 


UBN
  

SINGLE-OP LOW SSB Russia
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
ITU Zones
Cfm/Clmd
RTC Exch.
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 R9RA

73,272 
78,943 

348 
364 

852 
887 

86 
89 


UBN
  

2

 RJ6N

53,218 
54,780 

306 
311 

649 
660 

82 
83 


UBN
  

3

 UA3BL

46,718 
50,394 

298 
311 

658 
681 

71 
74 


UBN
  

4

 RC9AR

41,090 
43,508 

240 
245 

587 
596 

70 
73 


UBN
  

5

 R3DCB

40,588 
43,142 

263 
273 

556 
583 

73 
74 


UBN
  

6

 R5RC

38,692 
41,890 

259 
269 

569 
590 

68 
71 


UBN
  

7

 R6LBK

34,554 
35,920 

214 
218 

443 
449 

78 
80 


UBN
  

8

 R2YAA

31,171 
34,650 

230 
237 

511 
525 

61 
66 


UBN
  

9

 UA4HEZ

29,754 
34,892 

228 
240 

551 
572 

54 
61 


UBN
  

10

 RW9C

28,934 
38,388 

173 
206 

391 
457 

74 
84 


UBN
  

11

 UA9CUA

28,362 
30,090 

195 
203 

489 
510 

58 
59 


UBN
  

12

 RU9S

27,830 
30,331 

236 
244 

605 
619 

46 
49 


UBN
  

13

 R3AAA

27,720 
28,672 

238 
241 

504 
512 

55 
56 


UBN
  

14

 UB8A

27,272 
28,942 

197 
202 

487 
499 

56 
58 


UBN
  

15

 R4HIA

25,254 
28,925 

195 
211 

414 
445 

61 
65 


UBN
  

16

 UA4WGM

24,357 
25,900 

164 
171 

353 
370 

69 
70 


UBN
  

17

 UA6HML

21,168 
23,250 

202 
213 

441 
465 

48 
50 


UBN
  

18

 UA6YN

20,706 
21,420 

187 
193 

406 
420 

51 
51 


UBN
  

19

 R8QAN

18,320 
21,428 

177 
189 

458 
487 

40 
44 


UBN
  

20

 R3DCY

16,416 
18,486 

202 
211 

456 
474 

36 
39 


UBN
  

21

 RA3VFF

13,498 
14,724 

177 
183 

397 
409 

34 
36 


UBN
  

22

 UI6A

12,206 
12,880 

157 
163 

359 
368 

34 
35 


UBN
  

23

 R7NP

11,830 
15,375 

143 
159 

338 
375 

35 
41 


UBN
  

24

 RC5Z

9,019 
10,304 

132 
137 

311 
322 

29 
32 


UBN
  

25

 R6DBT

8,960 
10,412 

115 
124 

256 
274 

35 
38 


UBN
  

26

 UA4SJO

8,768 
9,537 

121 
128 

274 
289 

32 
33 


UBN
  

27

 RA4FUN

8,303 
9,672 

154 
160 

361 
372 

23 
26 


UBN
  

28

 RA9BQ

8,092 
9,620 

100 
110 

238 
260 

34 
37 


UBN
  

29

 RY0A

7,250 
7,530 

95 
96 

250 
251 

29 
30 


UBN
  

30

 R6BH

7,140 
8,745 

105 
116 

238 
265 

30 
33 


UBN
  

31

 R3WA

6,660 
8,484 

89 
98 

185 
202 

36 
42 


UBN
  

32

 RA6LIS

6,422 
6,750 

103 
105 

247 
250 

26 
27 


UBN
  

33

 R8AEZ

5,356 
5,724 

84 
87 

206 
212 

26 
27 


UBN
  

34

 R3LCV

3,925 
4,175 

76 
81 

157 
167 

25 
25 


UBN
  

35

 R0OO

3,696 
3,885 

66 
69 

176 
185 

21 
21 


UBN
  

36

 RN3RQ

3,584 
4,338 

93 
101 

224 
241 

16 
18 


UBN
  

37

 UA1ABJ

3,465 
3,591 

75 
77 

165 
171 

21 
21 


UBN
  

38

 R9MCA

2,730 
2,970 

52 
55 

130 
135 

21 
22 


UBN
  

39

 RX3MX

2,628 
3,276 

89 
103 

219 
252 

12 
13 


UBN
  

40

 R2DX

2,596 
2,640 

56 
57 

118 
120 

22 
22 


UBN
  

41

 R2DFE

2,482 
2,737 

66 
73 

146 
161 

17 
17 


UBN
  

42

 R9SDV

1,188 
1,390 

51 
54 

132 
139 


10 


UBN
  

43

 RV4CK

512 
4,452 

31 
91 

64 
212 


21 


UBN
  

44

 RD4CAF

504 
704 

26 
30 

56 
64 


11 


UBN
  

45

 UB8SGB

259 
1,140 

15 
43 

37 
114 


10 


UBN
  

46

 RN3FY

195 
264 

18 
20 

39 
44 UBN
  

47

 R6DIP

132 
132 

13 
13 

33 
33 UBN
  

48

 RO3F

96 
96 


24 
24 UBN
  

49

 RC4PH

36 
36 


18 
18 UBN
 R4RB 

MULTI-ONE Russia
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
ITU Zones
Cfm/Clmd
RTC Exch.
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 RA5G

633,858 
655,560 

1,118 
1,155 

2,374 
2,428 

267 
270 


UBN
 R3GG, RN3GQ, RG5G 

2

 R3LA

610,776 
623,210 

1,012 
1,027 

1,996 
2,030 

306 
307 


UBN
 R3LA, R3LC, R3LD 

3

 RY6Y

486,187 
506,112 

942 
962 

1,937 
1,977 

251 
256 


UBN
 RA6YDX, RY7Y, RW6ALB 

4

 R8IZ

408,231 
440,336 

804 
837 

2,031 
2,117 

201 
208 


UBN
 RM9I, R9IR, RW9HSB 

5

 RK5K

236,640 
262,548 

774 
823 

1,740 
1,836 

136 
143 


UBN
 UA3OO, R3OM, RX3Q 

6

 RK9AY

200,160 
220,856 

567 
596 

1,390 
1,453 

144 
152 


UBN
 RK9AY, R8AAT 

7

 RO9T

164,594 
183,556 

622 
656 

1,598 
1,684 

103 
109 


UBN
 RA9SF, RW8T, RA9SSM 

8

 RC9J

144,816 
165,540 

616 
641 

1,724 
1,780 

84 
93 


UBN
 R9JR, UA8J 

9

 RK9CYA

137,670 
155,120 

438 
465 

1,059 
1,108 

130 
140 


UBN
 R8CGA, RK9CR, R8CFO 

10

 RW4YA

63,284 
76,921 

524 
545 

1,217 
1,261 

52 
61 


UBN
 RW4YA, RW4YD 

11

 RA5AW

43,920 
51,282 

326 
350 

732 
777 

60 
66 


UBN
 R3BC, RU3ALZ 

12

 RZ4PXP

43,071 
47,277 

400 
422 

879 
927 

49 
51 


UBN
 Niyaz Girfanov, Ilyas Bikbaev, Azat Gataullin 

13

 RM3A

41,503 
42,630 

361 
373 

847 
870 

49 
49 


UBN
 R5CA, RN3AC 

14

 R1ZY

10,212 
11,544 

112 
120 

276 
296 

37 
39 


UBN
 R1ZY, R1ZM 

15

 RY9YAD

8,710 
9,256 

122 
133 

335 
356 

26 
26 


UBN
 RA9YBT, R9YDL 

16

 R0MM

2,565 
2,880 

58 
61 

171 
180 

15 
16 


UBN
 RG0L, R0MM 

17

 RK9YWE

2,338 
4,120 

60 
76 

167 
206 

14 
20 


UBN
 RA9YON, UA9YBA 

SINGLE-OP HIGH MIXED DX
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
ITU Zones
Cfm/Clmd
RTC Exch.
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 OK1OA

45,045 
50,226 

269 
287 

715 
761 

63 
66 


UBN
  

2

 UN9GD

17,136 
18,012 

127 
130 

153 
158 

112 
114 


UBN
  

3

 EA8DIG

7,920 
9,801 

99 
111 

264 
297 

30 
33 


UBN
 MW0EDX 

4

 LZ9A

6,160 
6,480 

115 
121 

308 
324 

20 
20 


UBN
 LZ2HM 

5

 HG8A

990 
1,044 

38 
40 

110 
116 UBN
  

6

 K3JO


UBN
  

SINGLE-OP HIGH CW DX
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
ITU Zones
Cfm/Clmd
RTC Exch.
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 LZ4A

387,634 
415,569 

716 
740 

1,754 
1,799 

221 
231 


UBN
 LZ1YQ 

2

 EU8U

345,400 
356,625 

616 
629 

1,100 
1,125 

314 
317 


UBN
  

3

 EW8DX

188,928 
193,888 

550 
557 

1,152 
1,168 

164 
166 


UBN
  

4

 EW8OM

130,935 
135,240 

437 
445 

903 
920 

145 
147 


UBN
  

5

 PA3AAV

104,685 
116,883 

388 
410 

997 
1,053 

105 
111 


UBN
  

6

 OK1VK

47,034 
50,058 

244 
251 

603 
618 

78 
81 


UBN
  

7

 YL2TD

39,688 
39,952 

219 
222 

451 
454 

88 
88 


UBN
  

8

 LA0CX

38,690 
43,176 

267 
282 

730 
771 

53 
56 


UBN
  

9

 HA7RY

37,856 
43,064 

269 
285 

728 
769 

52 
56 


UBN
  

10

 LZ5R

14,985 
14,985 

153 
153 

405 
405 

37 
37 


UBN
 LZ1KFM 

11

 LZ2DB

9,150 
13,494 

112 
130 

305 
346 

30 
39 


UBN
  

12

 PC4H

8,283 
9,275 

97 
103 

251 
265 

33 
35 


UBN
  

13

 UN7FW

7,872 
8,217 

98 
100 

246 
249 

32 
33 


UBN
  

14

 OK2EQ

3,510 
4,526 

54 
61 

135 
146 

26 
31 


UBN
  

15

 DK8ZZ

3,300 
3,441 

49 
50 

110 
111 

30 
31 


UBN
  

16

 DH6BH

2,170 
2,385 

58 
60 

155 
159 

14 
15 


UBN
  

17

 9A3EZ

1,957 
2,310 

41 
44 

103 
110 

19 
21 


UBN
  

18

 Z35Y

1,809 
2,628 

71 
77 

201 
219 


12 


UBN
  

19

 PE2K

880 
2,484 

32 
52 

88 
138 

10 
18 


UBN
  

SINGLE-OP HIGH SSB DX
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
ITU Zones
Cfm/Clmd
RTC Exch.
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 YT1A

25,450 
29,952 

198 
224 

509 
576 

50 
52 


UBN
  

2

 LC5C

1,440 
1,677 

44 
47 

120 
129 

12 
13 


UBN
 LA6KOA 

SINGLE-OP LOW MIXED DX
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
ITU Zones
Cfm/Clmd
RTC Exch.
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 UN8PT

112,617 
117,404 

461 
477 

1,161 
1,198 

97 
98 


UBN
  

2

 D1CW

98,643 
100,716 

369 
374 

753 
763 

131 
132 


UBN
  

3

 UY4MK

84,500 
90,825 

277 
288 

500 
519 

169 
175 


UBN
  

4

 IK8UND

15,179 
16,125 

141 
149 

353 
375 

43 
43 


UBN
  

5

 PA0MIR

10,045 
11,868 

100 
107 

245 
258 

41 
46 


UBN
  

6

 YU1RA

5,766 
6,204 

76 
79 

186 
188 

31 
33 


UBN
  

7

 ON4CT

648 
780 

24 
26 

72 
78 


10 


UBN
  

SINGLE-OP LOW CW DX
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
ITU Zones
Cfm/Clmd
RTC Exch.
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 P3AA

310,236 
325,854 

561 
578 

1,236 
1,263 

251 
258 


UBN
 RN3QO 

2

 DL9ZP

48,195 
50,504 

213 
219 

459 
472 

105 
107 


UBN
  

3

 LA5LJA

46,002 
47,670 

206 
209 

451 
454 

102 
105 


UBN
  

4

 D1WA

34,188 
38,250 

200 
210 

407 
425 

84 
90 


UBN
  

5

 UT3IJ

33,124 
35,598 

180 
187 

338 
349 

98 
102 


UBN
  

6

 EW8G

30,560 
35,956 

194 
207 

382 
404 

80 
89 


UBN
  

7

 DL3KWF

27,886 
31,122 

167 
176 

382 
399 

73 
78 


UBN
  

8

 DJ7UC

19,671 
22,176 

126 
133 

249 
264 

79 
84 


UBN
  

9

 CT1DRB

18,502 
19,411 

136 
140 

319 
329 

58 
59 


UBN
  

10

 LZ3R

18,404 
18,404 

164 
164 

428 
428 

43 
43 


UBN
 LZ1ZJ 

11

 EU6RO

16,225 
16,980 

157 
161 

275 
283 

59 
60 


UBN
  

12

 PA3ARM

15,657 
16,536 

122 
125 

307 
312 

51 
53 


UBN
  

13

 OK5NW

12,060 
12,512 

108 
110 

268 
272 

45 
46 


UBN
  

14

 SP2CBS

3,570 
3,959 

52 
55 

102 
107 

35 
37 


UBN
  

15

 OM5MX

3,306 
4,158 

52 
59 

114 
126 

29 
33 


UBN
  

16

 I5OVS

2,640 
3,354 

52 
60 

110 
129 

24 
26 


UBN
  

17

 TA2SE/3

2,618 
4,320 

80 
100 

238 
288 

11 
15 


UBN
 TA2SE 

18

 TA3ST

2,196 
3,120 

82 
88 

244 
260 


12 


UBN
  

19

 YO2DFA

2,068 
2,625 

39 
44 

94 
105 

22 
25 


UBN
  

20

 EI7CC

1,734 
2,071 

37 
40 

102 
109 

17 
19 


UBN
  

21

 D0AG

1,368 
1,630 

63 
67 

152 
163 


10 


UBN
  

22

 9A2IK

1,302 
1,470 

33 
37 

93 
105 

14 
14 


UBN
  

23

 YH1AQ

1,232 
1,776 

32 
41 

88 
111 

14 
16 


UBN
 YB1NWP 

24

 PD2DX

1,053 
1,358 

33 
39 

81 
97 

13 
14 


UBN
  

25

 DL5CL

884 
884 

25 
25 

52 
52 

17 
17 


UBN
  

26

 CT1ELZ

650 
792 

23 
26 

65 
72 

10 
11 


UBN
  

27

 SP6EIY

603 
700 

25 
26 

67 
70 


10 


UBN
  

28

 ON3ND

570 
630 

21 
23 

57 
63 

10 
10 


UBN
  

29

 9A1VV

432 
459 

19 
20 

48 
51 UBN
  

30

 YC3DOC

344 
693 

15 
23 

43 
63 


11 


UBN
  

31

 YT1XC

115 
168 


11 

23 
28 UBN
  

32

 ZA1AK

54 
84 


18 
21 UBN
  

SINGLE-OP LOW SSB DX
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
ITU Zones
Cfm/Clmd
RTC Exch.
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 SV3RPQ

5,340 
6,153 

96 
105 

267 
293 

20 
21 


UBN
  

2

 OH7KC

946 
1,044 

32 
33 

86 
87 

11 
12 


UBN
 OH7MFO 

3

 PE1PIX

620 
650 

24 
25 

62 
65 

10 
10 


UBN
  

4

 9A3EOT

264 
456 

14 
22 

33 
57 UBN
  

5

 4I1EBD

45 
54 


15 
18 UBN
  

MULTI-ONE DX
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
ITU Zones
Cfm/Clmd
RTC Exch.
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

1

 OG7F

134,890 
143,792 

586 
599 

1,645 
1,672 

82 
86 


UBN
 OH5DA, RN1B 

2

 I2VXJ

72,750 
95,675 

367 
417 

970 
1,075 

75 
89 


UBN
 I2VXJ IK2EGL 

CHECKLOG
Line
Callsign
Score
Final/Clmd
QSOs
Cfm/Clmd
Points
Cfm/Clmd
ITU Zones
Cfm/Clmd
RTC Exch.
Cfm/Clmd
Public
Operator (-s)
Files

 

 BA4TB


-
UBN
  

 

 BG6VBM


UBN
  

 

 BH3EMZ


-
UBN
  

 

 DK5JI


UBN
  

 

 DL7DZ


-
UBN
  

 

 DU1VGX


UBN
  

 

 EA2DDE


-
UBN
  

 

 EA3KE


UBN
  

 

 EA4HKF


-
UBN
  

 

 ES1BH


UBN
  

 

 EU8RO


-
UBN
  

 

 G4JFS


UBN
  

 

 K3ZO


-
UBN
  

 

 LZ1YF


UBN
  

 

 LZ2HR


-
UBN
  

 

 OK1DVA


UBN
  

 

 OK1PFM


-
UBN
  

 

 OM7AT


UBN
  

 

 PA0RBA


-
UBN
  

 

 PC2K


UBN
  

 

 R0AF


-
UBN
  

 

 R0CM


UBN
  

 

 R0RT


-
UBN
  

 

 R1NW


UBN
  

 

 R2APK


-
UBN
  

 

 R2EL


UBN
  

 

 R3LB


-
UBN
  

 

 R4WAL/P


UBN
 R4WAL 

 

 R6YY


-
UBN
  

 

 R7TQ


UBN
  

 

 R8LA


-
UBN
  

 

 R8LCI


UBN
  

 

 R9YC


-
UBN
  

 

 RA2F


UBN
  

 

 RA3BQ


-
UBN
  

 

 RA3DQP


UBN
  

 

 RA3RLJ


-
UBN
  

 

 RA3ST


UBN
  

 

 RA6L


-
UBN
  

 

 RA9QAT


UBN
  

 

 RA9V


-
UBN
  

 

 RD2E


UBN
  

 

 RK1NWA


-
UBN
 R1ND 

 

 RM4N


UBN
  

 

 RN4CA


-
UBN
  

 

 RN6LG


UBN
  

 

 RN8A


-
UBN
 RC9AC 

 

 RN8C


UBN
  

 

 RO9L/4


-
UBN
 RO9L 

 

 RO9O


UBN
  

 

 RT4W


-
UBN
  

 

 RU3VV


UBN
  

 

 RU5X


-
UBN
  

 

 RV3DBK


UBN
  

 

 RV7C


-
UBN
  

 

 RW3LA


UBN
  

 

 RW9MZ


-
UBN
  

 

 S51DX


UBN
  

 

 S57DX


-
UBN
  

 

 SV2HUD


UBN
  

 

 UA0AAA/M


-
UBN
 UA0AAA 

 

 UA0LKD


UBN
  

 

 UA0SDX


-
UBN
  

 

 UA3SDN


UBN
  

 

 UA3UBT


-
UBN
  

 

 UA4HBM


UBN
  

 

 UA7KA


-
UBN
  

 

 UA9QGS


UBN
  

 

 UA9WTF


-
UBN
  

 

 UA9XL


UBN
  

 

 UB0AZR


-
UBN
  

 

 UB0J


UBN
  

 

 UB4Y


-
UBN
  

 

 UC5C


UBN
  

 

 UN0LM


-
UBN
  

 

 YH3BG


UBN
  

 

 YL3CW


-
UBN
  

 

 YO4AAC


UBN
  

 

 YP8T


-
UBN
 YO8KGA 

 

 YT8A


UBN
 YU1EA 

 

 YU5R


-
UBN
 YT2AAA 

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации.
Место
Регион
Результат
Список позывных

1

 Челябинская обл.

1,838,196 

 RT9A,RU9AD,RK9AX,RK9AY

2

 Свердловская обл.

1,464,967 

 R8CT,RW9DX,RA9DZ,RK9CYA

3

 Краснодарский край

1,398,375 

 UA6CC,RA6CA,R7AW

4

 г. Москва

937,620 

 RA3AN,RL5A,UF5A,RA5AW,RM3A

5

 Смоленская обл.

908,775 

 UA3LID,UA3LEO,R3LCV,R3LA

6

 Московская обл.

869,402 

 RO5F,RU3A,UA3AP

7

 Томская обл.

813,811 

 RK8I,RU9I,R8IZ

8

 Республика Башкортостан

750,527 

 RX9WN,UA9W,RW9W

9

 Ростовская обл.

739,123 

 R7MM,UA6LCN,UA6LCJ

10

 Липецкая обл.

643,270 

 UA3GX,UA3GDU,RA5G

11

 Тамбовская обл.

641,631 

 R2RF,UA3RBR,UA3RW

12

 Воронежская обл.

641,157 

 RW3QJ,RA3OA,RX3QNE,RK5K

13

 Брянская обл.

589,709 

 RA3YDA,R3YC,RA3Y

14

 Омская обл.

574,514 

 UA9MA,RA9MA,RA9MX

15

 Удмуртская Республика

547,159 

 RW4W,R4WDX,RM4W

16

 Республика Адыгея

506,893 

 UA6YN,RY6Y

17

 Республика Крым

459,963 

 UB7K,R7KA,R6KA

18

 Ульяновская обл.

454,642 

 RT4M,UA4LL,RZ4M

19

 Новосибирская обл.

442,584 

 RA9P,R9OK,RL9O

20

 Самарская обл.

436,464 

 RM4K,R4KO,RM4HZ

21

 Ханты-Мансийский АО-Югра

412,012 

 RJ9J,RA9JM,UA9JNT,RC9J

22

 Волгоградская обл.

395,683 

 UA4AQL,UA4AGT,R4ACY

23

 Тюменская обл.

388,325 

 UA9LAO,R9LY,RM8L

24

 Красноярский край

356,739 

 RD0A,RW0AJ,RM0A

25

 Республика Татарстан

353,823 

 R4RN,RT4P,R4PFL,RZ4PXP

26

 Калужская обл.

347,463 

 RU3XY,RW3X,R3XM

27

 Калининградская обл.

343,293 

 RT2F,UA2FZ,UD2F

28

 Иркутская обл.

340,070 

 RA0R,RA0SMS,R0TV

29

 Чувашская Республика

318,714 

 RA4Y,R4YT,RW4YA

30

 Курганская обл.

315,002 

 RM9RZ,UA9R,R9RA

31

 Ленинградская обл.

283,696 

 RW1A,R1BGJ,UA1ANA

32

 Тульская обл.

278,928 

 RT5P,RK3P,RM2P

33

 Пензенская обл.

253,446 

 RM4F,R4GM,RD4F

34

 Оренбургская обл.

242,890 

 RU9S,RA9SN,UA9SMU,RO9T

35

 Алтайский край

228,393 

 RZ9YI,RT9YA,RV9YP,RY9YAD,RK9YWE

36

 Ивановская обл.

219,785 

 RA3UT,RC3U,R2UZ

37

 Ставропольский край

195,962 

 UD7G,UA6HFI,RX7T

38

 Белгородская обл.

195,415 

 R3ZZ,RC5Z,RV3ZN

39

 Саратовская обл.

183,441 

 UA4C,RA4CL,UA4CNJ

40

 Курская обл.

173,715 

 R5WW,RW3WX,R3WA

41

 Рязанская обл.

168,176 

 RN3S,R3ST,UB3SAR

42

 г. Севастополь

167,716 

 RA7R,R7RF

43

 Владимирская обл.

153,597 

 R3VL,R3VO,R2VM

44

 г. Санкт-Петербург

144,606 

 RO1M,UA1AOS,R1LN

45

 Псковская обл.

132,108 

 RC1W,UA1WCF

46

 Вологодская обл.

104,360 

 RT1Q,R1QE,RT1S

47

 Кировская обл.

101,283 

 RW4NW,RK4NB,R4NX

48

 Новгородская обл.

78,879 

 RD1T,RA1TM

49

 Республика Коми

71,074 

 R9XS,UA9XK,UA9XO

50

 Ярославская обл.

59,579 

 RK2M,RA3MD,RN5M

51

 Нижегородская обл.

51,680 

 RL3T,R3TE,RK3TT

52

 Республика Саха (Якутия)

47,975 

 RA0QD,UA0QNV,UA0QN

53

 Республика Марий Эл

47,592 

 UF4S,RC4YA,RN4SC

54

 Кемеровская обл.

40,198 

 UA9URI,RZ9UO,RW9USA

55

 Костромская обл.

39,208 

 RA3NC

56

 Республика Бурятия

31,250 

 RT0O,R0OO,UD0O

57

 Сахалинская обл.

25,212 

 RM0F

58

 Забайкальский край

23,483 

 UA0UV,RW0UM

59

 Мурманская обл.

20,541 

 R1YY,R1ZY

60

 Орловская обл.

14,059 

 R2EC,R5EJ

61

 Карачаево-Черкесская Республика

12,190 

 UA6EC

62

 Республика Карелия

12,111 

 R1NU

63

 Пермский край

10,575 

 RC9F

64

 Хабаровский край

6,929 

 RC0CD,UA0CA,R0CBW

65

 Тверская обл.

4,656 

 R3IBT,R3IBZ

66

 Приморский край

3,190 

 RW0LX,R0LM,R0MM

67

 Чукотский АО

504 

 UA0KBG

Командный зачет среди Региональных отделение СРР.
Место
Отделение СРР
Результат
Список позывных

1

 Челябинская обл.

3,361,481 

 RT9A, RU9AD, RK9AX, RC9A, RA9AP, RX9AF, RK9AY, RO9A, UA9AU, RA9AU, R9AB, RC9AR, UB8A, RZ9A, RA9BQ, RA9AA, R8AEZ, UA9BA

2

 Краснодарский край

2,905,233 

 UA6CC, RA6CA, R7AW, R6DJM, R6DM, RN6AT, RU7A, R7AT, R7CA, RA7A, RU6AX, R7AM, RL6C, RZ6BR, RM7C, UA6AK, RA7C, UI6A, R6CW, R6DBT, R6BH, R6CR, UA6ART, RV6ASU, R6DIP, RT7C

3

 Свердловская обл.

2,399,223 

 R8CT, RW9DX, RA9DZ, UA9CTT, RD8D, UA9CHL, RK9CYA, R9CX, UI8C, UA9CDC, RV9CVA, RX9CC, RW9C, UA9CUA, RU9CC, R9CM, UF8C, RY9C

4

 г. Москва

1,980,303 

 RA3AN, RU3A, RL5A, UF5A, UA3AP, RT5C, RZ3B, RG5A/6, UA3AGW, RA5AW, RV3AJ, RM3A, RX3AEX, R3AAA, RW3AI, R5AK, UG3A, R2AT, R2BFL

5

 Республика Башкортостан

1,010,846 

 RX9WN, UA9W, RW9W, R8WX, R8WF, RM8W, R8WO, R8WB

6

 Московская обл.

964,862 

 RO5F, R5AJ, RW3DY, UA3BL, R3DCB, RA3FY, RZ2D, RM2D, RL3F, RW3FB, RA3FD, R3DCY, RL2H, RT2H, R2BP, R5FP, UA3DLD, R2DX, R2DFE, UB3DUW, RN3DKE, RZ3DC, RA3AL/M, RN3FY, RO3F

7

 Ростовская обл.

917,491 

 R7MM, UA6LCN, UA6LCJ, RJ6N, RT6N, R6LBK, RN6MA, R7NP, RA6LIS, R6LFX, RU6MO, RN6L

8

 Смоленская обл.

908,775 

 R3LA, UA3LID, UA3LEO, R3LCV

9

 Воронежская обл.

864,491 

 RK5K, RW3QJ, RA3OA, RX3QNE, R3OR, RN3OG, UA3QAM, R5QQ, UA3QGT, RU5K, UA3QR, R3QX, RT5Q

10

 Тамбовская обл.

845,217 

 R2RF, UA3RBR, UA3RW, UA5R, RG3R, R5RC, UA3RA, R3RX, R3RU, RN3RQ, R3RAE

11

 Томская обл.

813,811 

 R8IZ, RK8I, RU9I

12

 Самарская обл.

772,820 

 RM4K, R4KO, RM4HZ, RA4HBS, RN4HAB, RW4HD, RK4K, UA4HEZ, R4HIA, R4II, R4IO, UA4HDB

13

 Брянская обл.

713,941 

 RA3YDA, R3YC, RA3Y, RW3YB, R2YAA, UA3YDI, RG2Y, UA3YMO

14

 Удмуртская Республика

668,539 

 RW4W, R4WDX, RM4W, R4WAE, R4WR, UA4WGM, RA4WE

15

 Липецкая обл.

643,270 

 RA5G, UA3GX, UA3GDU

16

 Волгоградская обл.

603,865 

 UA4AQL, UA4AGT, R4ACY, RL4A, RA4AR, RN4AO, RG4A, RW4AD, RD4A, RZ4AZ, UG4A, R4AAR

17

 Омская обл.

577,244 

 UA9MA, RA9MA, RA9MX, R9MCA

18

 Республика Крым

567,291 

 UB7K, R7KW, R7KA, R6KA, RU7K

19

 Республика Адыгея

506,893 

 RY6Y, UA6YN

20

 Ульяновская обл.

485,446 

 RT4M, UA4LL, RZ4M, R4MA

21

 Новосибирская обл.

457,002 

 RA9P, R9OK, RL9O, R8OM, RT8O

22

 Иркутская обл.

434,021 

 RA0R, RA0SMS, R0TV, UA0SU, R0SBI, R0RG, RA0T, UA0SRQ

23

 Республика Татарстан

431,948 

 R4RN, RT4P, RZ4PXP, R4PFL, RA4PBE, UI4P, UA4PN, R4RB, RU4PU, RC4PH

24

 Ханты-Мансийский АО-Югра

416,786 

 RJ9J, RC9J, RA9JM, UA9JNT, R8JAJ/P

25

 Красноярский край

408,025 

 RD0A, RW0AJ, RM0A, RW0AR, RG0A, RA0AM, RY0A, UA0A

26

 Тюменская обл.

392,549 

 UA9LAO, R9LY, RM8L, R8LBI

27

 Курганская обл.

390,935 

 RM9RZ, UA9R, R9RA, RN9RF, R8QAN, R9QQ, UA9QCP/3

28

 Калужская обл.

374,759 

 RU3XY, RW3X, R3XM, RV3X, RT2X, RA3XCZ

29

 Калининградская обл.

364,803 

 RT2F, UA2FZ, UD2F, R2FZ

30

 Чувашская Республика

332,574 

 RA4Y, R4YT, RW4YA, RC4YA

31

 Пензенская обл.

315,001 

 RM4F, R4GM, RD4F, UA4FCO, UA4FDL, R4FCJ, RA4FUN, RA4FUT, UA4FJ

32

 Тульская обл.

287,665 

 RT5P, RK3P, RM2P, R3PIQ, UA3PP

33

 Оренбургская обл.

286,610 

 RO9T, RU9S, RA9SN, UA9SMU, RU9TN, RW9SW, R9SS, RA9SDT, R9SDV, UB8SGB

34

 Ставропольский край

275,360 

 UD7G, UA6HFI, RX7T, UA6HML, UA7G, RM7F, RM7G, RK6HG, UA6HLN

35

 г. Санкт-Петербург

239,532 

 RO1M, UA1ANA, UA1AOS, R1LN, RZ1AWD, RZ1A, RD1A, UA1ABJ, RU1AT, RT1A

36

 Ленинградская обл.

239,384 

 RW1A, R1BGJ, RW1CW, R1BET

37

 Алтайский край

230,028 

 RZ9YI, RT9YA, RY9YAD, RV9YP, RK9YWE, RA9YUI

38

 Владимирская обл.

224,333 

 R3VL, R3VO, R2VM, RX3VF, RA3VX, RA3VFF, RV3VR, RA3VGS, RA3VE

39

 Ивановская обл.

219,785 

 RA3UT, RC3U, R2UZ

40

 Белгородская обл.

195,415 

 R3ZZ, RC5Z, RV3ZN

41

 Саратовская обл.

194,245 

 UA4C, RA4CL, UA4CNJ, RV4CU, RA4CCK, RV4CK, RD4CAF

42

 Курская обл.

173,715 

 R5WW, RW3WX, R3WA

43

 Рязанская обл.

168,616 

 RN3S, R3ST, UB3SAR, R2BCD

44

 г. Севастополь

167,716 

 RA7R, R7RF

45

 Псковская обл.

132,108 

 RC1W, UA1WCF

46

 Вологодская обл.

110,504 

 RT1Q, R1QE, RT1S, R1QAL

47

 Кировская обл.

101,283 

 RW4NW, RK4NB, R4NX

48

 Новгородская обл.

78,879 

 RD1T, RA1TM

49

 Республика Коми

71,074 

 R9XS, UA9XK, UA9XO

50

 Ярославская обл.

64,013 

 RK2M, RA3MD, RN5M, RX3MX, RX3MM

51

 Нижегородская обл.

58,330 

 RL3T, R3TE, RK3TT, RM3TO

52

 Республика Саха (Якутия)

47,975 

 RA0QD, UA0QNV, UA0QN

53

 Республика Марий Эл

42,500 

 UF4S, RN4SC, UA4SJO

54

 Кемеровская обл.

40,905 

 UA9URI, RZ9UO, RW9USA, RK9UE

55

 Костромская обл.

39,208 

 RA3NC

56

 Республика Бурятия

31,250 

 RT0O, R0OO, UD0O

57

 Сахалинская обл.

25,212 

 RM0F

58

 Забайкальский край

23,483 

 UA0UV, RW0UM

59

 Мурманская обл.

20,541 

 R1YY, R1ZY

60

 Орловская обл.

14,059 

 R2EC, R5EJ

61

 Карачаево-Черкесская Республика

12,190 

 UA6EC

62

 Республика Карелия

12,111 

 R1NU

63

 Пермский край

10,575 

 RC9F

64

 Хабаровский край

6,929 

 RC0CD, UA0CA, R0CBW

65

 Тверская обл.

4,656 

 R3IBT, R3IBZ

66

 Приморский край

3,190 

 R0MM, RW0LX, R0LM

67

 Чукотский АО

504 

 UA0KBG

Ham spirit


.